Stopzetting van de transitiepremie

De transitiepremie wordt stopgezet:

  • na 2 jaar
  • of als blijkt dat u de premie kreeg op basis van foute of misleidende informatie
  • of als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. 
    Bijvoorbeeld:
    • u stopt als zelfstandige in hoofdberoep
    • uw onderneming is niet meer in het Vlaamse Gewest gevestigd.

Breng in beide gevallen het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) onmiddellijk op de hoogte door te mailen naar transitiepremie@wse.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie).

Terugvordering

Een inspectiedienst van het DWSE kan controleren of u de voorwaarden voor de transitiepremie naleeft.
Onrechtmatig verkregen transitiepremies worden teruggevorderd.