Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaanderen Digitaal Awards 2023 Trefdag Vlaanderen Digitaal

Vlaanderen Digitaal Awards 2023

Bedrijven, overheidsinstanties, verenigingen of onderwijsinstellingen die op een innovatieve manier bijdragen aan de digitale transformatie van de publieke sector in Vlaanderen krijgen de kans om hun project in de schijnwerpers te plaatsen, want ook in 2023 beloont Digitaal Vlaanderen de strafste digitale transformatieprojecten met een Vlaanderen Digitaal Award. We reiken awards uit aan projecten die innovatief zijn, duurzaamheid bevorderen of digitale inclusie stimuleren. Ondertussen zijn de genomineerden bekend. 

De winnaars van 2022.

3 categorieën, 3 awards

Digitaal Vlaanderen reikt awards uit voor:

 • het beste digitale transformatieproject,

 • het meest inclusieve project,

 • het meest duurzame project.

De namen van de genomineerden vind u hieronder. De winnaars worden bekendgemaakt op woensdag 25 oktober in Flanders Expo in Gent tijdens de nocturne van de Trefdag Vlaanderen Digitaal.

Dit zijn de acht genomineerden, per categorie en in alfabetische volgorde

Beste digitale transformatieproject

Afdeling Digitale Transformatie, stad Mechelen

 • Eind 2021 is de stad Mechelen gestart met het programma ‘Digitale Transformatie’, dat nu een volwaardige afdeling is geworden. De nadruk ligt op digitale processen, projecten, data, e-inclusie en informatiemanagement om stadsbrede samenwerking te bevorderen en meerwaarde te bieden aan interne klanten en burgers.

Digitale Methode, Wezooz nv

 • “Digitale Methode” combineert alles wat een klassiek schoolboek kan met digitale middelen voor flexibele, interactieve, en gedifferentieerde leerervaringen. Leerkrachten behouden controle en kunnen lessen aanpassen waar nodig.

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector, Departement Cultuur, Jeugd en Media

 • Het project “Doelgericht Digitaal Transformeren” ondersteunt de digitale transformatie van de cultuursector en bevordert cultuurparticipatie. Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.

Meest inclusieve project

AI Op School, Dwengo vzw

 • Het project AI op School is een verzameling van diverse leeractiviteiten die leerlingen van het secundair onderwijs in contact brengen met de principes van machine learning en AI.

Jobbonus, Departement Werk en Sociale Economie

 • Met een jaarlijkse premie wil de Vlaamse regering werknemers met een bescheiden loon financieel belonen en werklozen stimuleren om werk te zoeken. Dankzij pro-actieve dienstverlening kon een groot deel van de toekenning geautomatiseerd worden. Dit was mogelijk door een samenwerking tussen verschillende administraties.

Whizzkids, Whizzkids vzw

 • Om de digitale kloof te verminderen organiseert Whizzkids gratis ICT-wedstrijden voor klassen uit het basisonderwijs en studenten van de lerarenopleiding basisonderwijs aan de hogeschool. De strategie van Whizzkids is gericht op het verbeteren van de digitale vaardigheden en het bevorderen van gelijke toegang tot technologie.

Meest duurzame project

Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen (DUO), Agentschap Wegen en Verkeer

 • Het Digitaal Uitwisselingsplatform Onteigeningen (DUO) digitaliseert het beheer en de communicatie in het kader van verwerven van (delen van) percelen voor de uitvoering van projecten van openbaar nut.

Gecoördineerd initiatief voor Erfgoeddigitalisering (GIVE), Meemoo, Vlaams Instituut voor het Archief

 • Samen met een grote groep partners uit de cultuursector werkt meemoo aan de digitalisering en duurzame bewaring van kranten, glasplaten en topstukken. Ook zetten ze in op metadatacreatie met behulp van Artificiële Intelligentie (AI) om de doorzoekbaarheid van digitale audiovisuele collecties te vergroten.

Het programma Doelgericht Digitaal Transformeren stimuleert met het UiTwisselingsplatform een datagedreven aanpak in de cultuursector

 • Het project “Doelgericht Digitaal Transformeren” ondersteunt de digitale transformatie van de cultuursector en bevordert cultuurparticipatie. Het creëert een ecosysteem met het UiTwisselingsplatform als kern, waardoor snellere en efficiëntere ontwikkeling van nieuwe toepassingen mogelijk is, ten gunste van zowel cultuurdeelnemers als de cultuursector.
"Digitaal Vlaanderen draagt bij aan de ontwikkeling van een digitaal vooruitstrevend Vlaanderen dat snel kan inspelen op kansen en uitdagingen. Met de awards willen we succesvolle praktijken in de schijnwerpers zetten en anderen inspireren."

Jan Smedts

Administrateur-generaal Digitaal Vlaanderen

De jury

Onze deskundige jury kiest de genomineerden en uiteindelijk ook de drie winnaars.

De jury bestaat uit leden die actief zijn binnen de overheid, en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Jan Smedts , administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen is voorzitter.

Jan Smedts, administrateur-generaal van Digitaal Vlaanderen en juryvoorzitter.

Mark Andries, administrateur-generaal VLAIO

Lieselot Danneels, professor digitale overheid, Universiteit Gent

Jolyce Demely, Algemeen Directeur van Agoria Vlaanderen

Dirk Goeminne, directeur POLIS

Veerle Lories, projectleider Programma Innovatieve Overheidsopdrachten, Departement economie, wetenschap en innovatie (EWI)

Ilse Mariën, onderzoeker imec SMIT VUB, Mediaraven/ VUB

Trefdag Vlaanderen Digitaal

Informatie over de Trefdag Vlaanderen Digitaal vindt u op deze pagina. Trefdag Vlaanderen Digitaal | Vlaanderen.be

Winnaars vorig jaar

Ook in 2022 werden er Vlaanderen Digitaal Awards uitgereikt. De Universiteit Gent kreeg toen voor het project Dodona de award voor het meest inclusieve project, de Stad Gent won met de Collectie van de Gentenaar de award voor het meest duurzame project en de Digitale dienstenmotor van het bedrijf Vanden Broele werd uitgeroepen tot het beste digitale transformatieproject.