Zo kunt u zelf:

  • in zekere mate bepalen wanneer het voor u mag stoppen
  • bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw dood
  • bepalen wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw dood.

De keuze voor euthanasie of voor 'stopzetting medische zorg' laten vastleggen

Het is mogelijk dat u op een bepaald moment in uw leven niet meer zelf in staat bent om uw wil duidelijk kenbaar te maken, bijvoorbeeld omdat u in een coma bent beland.

Daarom kunt u op voorhand in een wilsverklaring laten vastleggen:

  • of u voor euthanasie kiest, in het geval van een medisch uitzichtloze situatie: wilsverklaring tot euthanasie
  • of u een bepaalde medische handeling of onderzoek weigert: de negatieve wilsverklaring

Bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw dood

U kunt vooraf ook bepalen wat er met uw lichaam na uw dood moet gebeuren. De keuze tussen crematie of begrafenis in een laatste wilsbeschikking is daarbij een evidente vraag. Maar misschien moet u er ook eens over nadenken of u uw lichaam aan de wetenschap wilt schenken, en of u uw organen ter beschikking wilt stellen om er een leven mee te redden.

Alle hoger vermelde wilsverklaringen kunt u ook laten verzamelen op de LEIFkaart. Die geplastificeerde kaart heeft het formaat van een bankkaart en kunt u gemakkelijk in uw portefeuille bewaren. Op die manier hebt u een bijkomende garantie dat artsen en hulpverleners op de hoogte zijn van uw wettelijke wilsverklaringen.

De LEIFkaart is een initiatief van het LevensEinde InformatieForum (LEIF). LEIF heeft ook een eigen LEIF-lijn, een telefonische hulplijn voor iedereen die vragen heeft of beslissingen rond het levenseinde.

Uw nalatenschap regelen

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn. Uw kinderen, uw ouders en uw echtgenoot of echtgenote zijn beschermde erfgenamen. Zij hebben recht op een wettelijk beschermd erfdeel. U kunt hen niet negeren.

Maar daarnaast hebt u toch enige vrijheid om na te denken wat u met uw vermogen wilt doen. U kunt een testament opstellen, maar u kunt ook tijdens uw leven beslissen om bezittingen te schenken. Op die schenkingen bent u schenkbelasting verschuldigd.