Voorwaarden

Om een eerste steunaanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

U vindt de gedetailleerde voorwaarden (opent in nieuw venster) voor de erkenning van uw handicap terug op de website van het VAPH.

In sommige situaties is het niet noodzakelijk om al de stappen van de aanvraag volgens de gewone procedure te doorlopen en kan er een andere, versnelde procedure (procedure artikel 6 bis) gevolgd worden. Als de betrokkene beschikt over een attest waaruit duidelijk blijkt dat een andere instantie zijn handicap al heeft vastgesteld, dan kan hij beroep doen op de versnelde procedure. Concreet betekent dat dat het VAPH zich niet meer moet uitspreken over de erkenning als persoon met een handicap, maar de persoon op basis van een attest automatisch zal erkennen als persoon met een handicap. Hier vindt u welke attesten in aanmerking komen.

Procedure

Een erkenning hangt altijd samen met een bepaalde steun het VAPH. Om uw handicap te laten erkennen bij het VAPH, moet u dus een steunaanvraag indienen. De gevraagde steun kan bestaan uit:

  • een Persoonsvolgend Budget (PVB)
    Het persoonsvolgende budget is een gepersonaliseerd bedrag per jaar, waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen bij uw eigen netwerk, bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
  • hulpmiddelen en aanpassingen
    Om uw dagelijks leven beter te kunnen organiseren kunt u tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning of wagen.

Men kan dus geen aanvraag indienen enkel om erkend te worden als persoon met handicap door het VAPH (om zo van de voordelen te kunnen genieten zoals een lijnpas). Er moet aangetoond worden dat er nood is aan steun, in de vorm van een PVB en/of een hulpmiddel/aanpassing.