Voorwaarden

Om een eerste steunaanvraag in te dienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Procedure

Een erkenning hangt altijd samen met een bepaalde steun het VAPH. Om uw handicap te laten erkennen bij het VAPH, moet u dus een steunaanvraag indienen. De gevraagde steun kan bestaan uit:

  • een Persoonsvolgend Budget (PVB)
    Het persoonsvolgende budget is een gepersonaliseerd bedrag per jaar, waarmee u zorg en ondersteuning kunt kopen bij uw eigen netwerk, bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
  • hulpmiddelen en aanpassingen
    Om uw dagelijks leven beter te kunnen organiseren kunt u tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan uw woning of wagen.

Men kan dus geen aanvraag indienen enkel om erkend te worden als persoon met handicap door het VAPH (om zo van de voordelen te kunnen genieten zoals een lijnpas). Er moet aangetoond worden dat er nood is aan steun, in de vorm van een PVB en/of een hulpmiddel/aanpassing.