Voorwaarden

Om aanspraak te maken op een tegemoetkoming voor hulpmiddelen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u altijd informeren bij het VAPH of voor uw specifieke situatie een uitzondering mogelijk is.

Procedure

Als u hulpmiddelen of aanpassingen aanvraagt, is het heel belangrijk dat u eerst uw aanvraag indient en pas daarna tot de aankoop van het hulpmiddel of de aanpassing overgaat.

Meer informatie over de aanvraagprocedure voor minderjarigen ((opent in nieuw venster)) en meerderjarigen ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website van het VAPH.

Bedrag

Koopt u een hulpmiddel of laat u een aanpassing uitvoeren, dan dient u de factuur nadien in bij het kantoor van het VAPH in uw provincie. Hoeveel u terugkrijgt voor de aankoop van een hulpmiddel, hangt af van de referteprijs en de kostprijs op de factuur. U vindt meer informatie over de terugbetalingsmodaliteiten ((opent in nieuw venster)) op de website van het VAPH.

De volledige lijst van hulpmiddelen en aanpassingen ((opent in nieuw venster)) (= refertelijst) kan u terugvinden op de website van het VAPH. U vindt er ook een lijst van hulpmiddelen die niet worden terugbetaald ((opent in nieuw venster)).

Als u als 65+’er een aanpassing aan uw woning laat uitvoeren, komt u mogelijk ook in aanmerking voor een aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen.

Wetgeving

Besluit voor individuele materiële bijstand van 13 juli 2001.