Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied van de bestuurstaalwetgeving op overheidscommunicatie

Toepassingsgebied van de bestuurstaalwetgeving op overheidscommunicatie

Steden en gemeenten, provincies en diensten van de federale overheid

De gecoördineerde wetten van 18 juli 1966(opent in nieuw venster) op het gebruik van de talen in bestuurszaken (ook de Bestuurstaalwet of afgekort: SWT) regelen het taalgebruik voor onder andere de steden en gemeenten, de provincies en de diensten van de federale overheid, voor zover zij voor hun taalgebruik niet beheerst worden door een andere wet.

De precies voorgeschreven bestuurstaal is afhankelijk van de werkkring of het ambtsgebied van de overheidsdienst. De Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) maakt een onderscheid tussen verschillende soorten diensten naargelang hun werkkring.

De Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) onderscheidt daarnaast verschillende types communicatie. Daarom is ook het type communicatie van belang om de voorgeschreven bestuurstaal te bepalen.

4 omzendbrieven lichten de taalregels voor de Vlaamse steden, gemeenten, OCMW’s en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden verder toe. Concreet gaat het om:

Bestuurstaalwet – verschillende type diensten

De Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) verdeelt de diensten, waarop zij van toepassing is, in 4 soorten naargelang de werkkring van de dienst. We sommen ze hieronder op.

Bestuurstaalwet – verschillende communicatietypes

De Bestuurstaalwet(opent in nieuw venster) onderscheidt verder 6 soorten communicatietypes. We sommen ze hieronder op.

Diensten van de Vlaamse Regering

De Gewone Wet van 9 augustus 1980 (opent in nieuw venster)tot hervorming instellingen (afgekort: GWHI) regelt de bestuurstaal voor de diensten van de Vlaamse Regering.

Zo zijn de meeste diensten van de Vlaamse overheid, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB), onderworpen aan de bepalingen van de GWHI.

De omzendbrief Van den Brande, omzendbrief VR 97/29 van 7 oktober 1997 betreffende het taalgebruik in de diensten van de Vlaamse Regering, licht de taalregels voor de diensten van de Vlaamse Regering verder toe.

Diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

De wet van 16 juni 1989(opent in nieuw venster) houdende diverse institutionele hervormingen regelt het taalgebruik voor de diensten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie:

De wet van 16 juni 1989(opent in nieuw venster) houdende diverse institutionele hervormingen regelt het taalgebruik voor de diensten van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

Diensten van de Brusselse Regering

De wet van 16 juni 1989(opent in nieuw venster) houdende diverse institutionele hervormingen regelt het taalgebruik in bestuurszaken voor de diensten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Andere instanties