Wat wordt bedoeld met differentiëring van opcentiemen?

Tot aanslagjaar 2019 hebben de steden en gemeenten maar één tarief voor de opcentiemen op de onroerende voorheffing. Vanaf aanslagjaar 2019 hebben ze de mogelijkheid om binnen hun grondgebied de gemeentelijke opcentiemen te differentiëren. Hiermee kunnen ze het bedrag van de onroerende voorheffing laten variëren bv. per buurt, of volgens categorie belastingplichtige (bv. bedrijven en particulieren).

Op deze manier kan een gemeente bijvoorbeeld bijdragen aan de heropleving van een stationsbuurt, kan ze de bevolking aanmoedigen om in de stadskern te komen wonen of kan ze zelfstandigen dat extra duwtje in de rug geven om een winkel te openen.

Deze differentiëring heeft enkel betrekking op de gemeentelijke opcentiemen, aan de gewestelijke basisheffing verandert niets.

In welke gemeenten is er een differentiëring van opcentiemen?

Hieronder vindt u een overzicht van gemeenten die hun opcentiemen differentiëren, volgens welke criteria dat gebeurt en eventueel waar u terecht kan voor extra informatie over die gemeentelijke beslissing.

Hoe kan de gemeente de opcentiemen differentiëren?

De Vlaamse Belastingdienst int met een sterk geautomatiseerd proces de onroerende voorheffing voor rekening van de gemeenten. Omdat dit proces niet gehinderd mag worden, moet de lokale overheid advies vragen aan de Vlaamse Belastingdienst over de technische uitvoerbaarheid van de door haar gewenste differentiëring van opcentiemen.

Om de gemeente te helpen bij het opstellen van regels voor de differentiëring van opcentiemen, stelt de Vlaamse Belastingdienst een rekenblad ter beschikking. Het rekenblad is voorzien van een uitgebreide handleiding die toelichting geeft bij de mogelijkheden tot differentiëring en de randvoorwaarden die daarbij nageleefd moeten worden.

De formulieren voor de aanvraag van een advies over de technische uitvoerbaarheid van gedifferentieerde opcentiemen en het rekenblad kan u onderaan terugvinden.