Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Bij sommige mensen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Elk jaar sterven honderden mensen aan de gevolgen van griep. Een vaccinatie maakt de kans dat u griep krijgt, een stuk kleiner.

Voor een griepvaccinatie kunt u het best tussen midden oktober en midden december langsgaan bij uw huisarts. Het vaccin kost maximaal 10 euro, maar wordt voor bijna de helft terugbetaald aan mensen uit risicogroepen, zoals 65-plussers en chronisch zieken.

De Vlaamse overheid biedt gratis griepvaccins voor bewoners van gesubsidieerde woonzorgcentra.

Ook tijdens de zwangerschap is een vaccinatie tegen de griep sterk aanbevolen. Bent u 12 weken of meer zwanger in de periode tussen half oktober en half november, laat u dan vaccineren. Raadpleeg daarvoor uw huisarts of gynaecoloog.