Voorwaarden

U hebt recht op seniorvakantie als u :

  • 50 jaar of ouder bent op 31 december van het vakantiedienstjaar (het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarin u vakantie neemt);
  • opnieuw begint te werken als loontrekkende in de privésector;
  • en geen recht hebt op vier weken betaalde vakantie vanwege een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit in de loop van het vorige jaar.

U moet alle gewone betaalde vakantiedagen waarop u recht hebt, al opgenomen hebben.

Procedure

Om seniorvakantievakantiedagen aan te vragen, moeten u en uw werkgever bepaalde formulieren invullen. U kunt die vinden in uw uitbetalingsinstelling ((opent in nieuw venster)) of uw plaatselijke RVA-kantoor ((opent in nieuw venster)).

Bedrag

Voor de seniorvakantiedagen krijgt u een uitkering die betaald wordt door de werkloosheidsverzekering. Die uitkering bedraagt 65% van uw brutoloon op het moment dat u de eerste vakantiedag opneemt. Dat brutoloon is begrensd op 2.252,94 euro (cijfer 2017).