Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

Beleid

Een grondige inventaris van het onroerend goed van de Vlaamse overheid is noodzakelijk, met gegevens over gronden, gebouwen, oppervlakten, eigendoms- en gebruiksrechten, energieverbruik, enz. Alleen met deze info kan de Vlaamse overheid strategieën en projecten – een gezamenlijk vastgoedbeleid – voor haar hele organisatie uitwerken.

Het is belangrijk om iedereen glashelder te informeren over dit vastgoedbeleid van de Vlaamse overheid: de Vlaamse-overheidsentiteiten zelf, lokale besturen, private vastgoedspelers, beleidsmakers zoals het Vlaams Parlement.

Vastgoedgegevens verzamelen betekent niet het overnemen en centraliseren van het vastgoed, noch het raken aan de autonomie van de verantwoordelijken. We streven wél naar het gestructureerd samenbrengen van de informatie waarover de bevoegde instanties al beschikken.

Met zicht op het volledige vastgoedplaatje, kunnen we opportuniteiten creëren voor iedereen!

  • De Vlaamse overheid kan op verschillende manieren concreet met de data uit de Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen aan de slag. Het is mogelijk om analyses te maken op basis van het overzicht van de bestaande werkplekken in alle kantoorgebouwen van de Vlaamse overheid. Voorbeelden:
    • analyse van de afstand tot de woonplaats van de personeelsleden, met het oog op een optimale afstemming op vlak van woon-werkverkeer
    • onderzoek naar mogelijke uitwijkingslocaties bij bepaalde calamiteiten, in het kader van bedrijfscontinuïteitsplanning
  • Bestaande informatielagen van de verschillende beleidsdomeinen kunnen met data over de Vlaamse eigendommen gecombineerd worden.
    Voorbeeld:
    • Duidelijk weergeven welke gebouwen van de Vlaamse overheid in beschermde landschappen of natuurgebieden liggen.

Op vraag van lokale besturen kunnen gezamenlijke ontwikkelingsmogelijkheden uitgestippeld worden.