Gedaan met laden. U bevindt zich op: Toepassingsgebied vastgoed in Terra Terra Patrimonium- en energiedatabank Vlaanderen

Toepassingsgebied vastgoed in Terra

De afbakening van het toepassingsgebied is gebaseerd op juridische en financiële criteria, afkomstig van Eurostat. Jaarlijks past de Nationale Bank van België (NBB) deze criteria toe op de Belgische administraties en stelt o.a. een lijst van publieke eenheden op die onder controle staan van de Vlaamse Gemeenschap. Welke publieke eenheden in deze lijst worden opgenomen, kan jaar na jaar licht wijzigen.

Alle volgende juridische eenheden ressorteren onder het toepassingsgebied van vastgoedbeleid (excl. de diensten van het Vlaams Parlement, de erkende kredietmaatschappijen, de universitaire instellingen en hogescholen en de muziekconservatoria):

  • Alle juridische eenheden die onder het toepassingsgebied 'Vlaamse deelstaatoverheid' (ESR) ressorteren (cf. sector code S.1312);
  • Alle overige juridische eenheden waarop de Vlaamse Regering direct of enkel indirect toezicht op de uitvoering van de beleidstaken uitoefent. Dit toezicht gebeurt onder meer door direct en indirect aandeelhouderschap, mandaten in de raad van bestuur, financiering en/of overeenkomsten. Het betreft meer specifiek juridische eenheden die in de lijst van de NBB onder andere volgende sectorcode hebben gekregen:
    • Sectorcode S.11001 (classificatie 'niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid'). Bv. OPZ Geel, OPZC Rekem, De Watergroep.
    • Sectorcode S.12.501 (verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen). Bv Trividend.

Op Wegwijs Vlaanderen(opent in nieuw venster) onder thema ‘vastgoedbeleid’ vind je de lijst ook terug.