Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geef een schadegeval aan Vastgoedbeheer

Geef een schadegeval aan

Wanneer er zich een schadegeval voordoet aan gebouwen, waarvan Het Facilitair Bedrijf eigenaar is of waarvoor Het Facilitair Bedrijf het beheer doet, dien je het online schadeformulier in Facilipunt in te vullen. Zo verzamelen we de benodigde info voor de verzekering en worden ook automatisch alle betrokken partijen op de hoogte gebracht. Na het doorsturen van het formulier nemen de betrokken partijen de nodige actie.

Wie vult het schadeformulier in?

Voor de grote kantoorgebouwen in het beheer van Het Facilitair Bedrijf vult de gebouwcoördinator of de facilitymanager het formulier in. Voor de kleinere gebouwen is dit de gebouwverantwoordelijke.

Welke schade kan je via het formulier aangeven?

Het gaat om schade (van onroerende aard) aan de gebouwen in beheer of in eigendom bij Het Facilitair Bedrijf.

Onderstaande schadegevallen vallen hier dus niet onder:

 • Schade gerelateerd aan bouwwerken:
  • Schade tijdens werven of tussen de voorlopige en definitieve oplevering of aanvaarding
 • Schade aan voertuigen
 • Arbeidsongevallen

Wanneer maak je melding van een schadegeval

 • Uiterlijk de volgende werkdag wordt het formulier ingevuld
 • Schets de situatie zo goed en duidelijk mogelijk (later meer info doorsturen maakt het moeilijker)
 • Geef zo veel mogelijk info over de aard van de schade en de directe gevolgen hiervan.
 • Vul elke ‘ja/nee-vraag’ in, op die manier worden de vervolg vragen gegenereerd.
 • Verzamel fotomateriaal en voeg dit toe in het formulier.
 • Hoogdringende schadegevallen zijn altijd in eerste instantie rechtstreeks op te nemen met de betrokken dienst telefonisch. Indien nodig kan Facilipunt bijstaan bij het contacteren van de juiste personen (02 553 20 00). Nadien wordt het schadeformulier ingevuld.
 • Lees hier de handleiding om het formulier in te vullen(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Voor een meer uitgebreide uitleg verwijzen we naar de procedure rond schadegevallen aan gebouwen (Word bestand opent in nieuw venster)waarbij volgende zaken worden toegelicht:
  • Doel van het formulier
  • Toepassingsgebied (welke gebouwen, wie vult het formulier in, welke schadegevallen en wanneer een melding maken)
  • De werking van het formulier en de verwerking ervan via Facilipunt
  • De betrokken partijen die de melding zullen verwerken
  • De behandeling van het verzekeringsdossier