De vergunning toegang tot de markt wordt afgeleverd onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep. U moet dus eerst de vergunning toegang tot het beroep in orde brengen, voor u deze aanvraag start.

In welke gevallen?

 • Voor het organiseren van bezoldigd (niet-)grensoverschrijdend geregeld vervoer (voor iedereen toegankelijk)
 • Voor het organiseren van bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen overeenkomst tussen organisator en vervoerder is gesloten (alleen toegankelijk voor bepaalde groepen reizigers, zoals leerlingen, werknemers, sportclubs …)

Met een voertuig dat geschikt is om meer dan 9 personen te vervoeren (bestuurder inbegrepen).

Procedure

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

  • Open de vergunningsaanvraag (Word(Word bestand) - PDF(PDF bestand opent in nieuw venster)) en vul alle gevraagde gegevens in.
  • Handteken het document (een afdruk of digitaal).
  • Voeg de gegevens/documenten toe die bewijzen dat u voldoet aan de voorwaarden:
   • Wie heeft werkelijke en permanente leiding over de vervoersactiviteiten? Indien deze persoon ook beschikt over bewijs van vakbekwaamheid en betrouwbaarheid, kan deze persoon aangesteld worden als vervoersmanager.
   • Bewijs van vakbekwaamheid vervoersmanager.
   • Bewijs van betrouwbaarheid (model 1 strafregister) vervoersmanager. Indien er meerdere bestuurders/zaakvoerders zijn, ook van deze mensen het bewijs van betrouwbaarheid. Let wel op dat alle voorgelegde documenten minder dan 3 maanden oud moeten zijn.
  • Overzicht van het aantal voertuigen dat wordt ingezet voor bijzondere vormen van geregeld vervoer, geregeld vervoer en ongeregeld vervoer (enkel voor voertuigen vanaf 8 inzittenden + 1 bestuurder). Per categorie dient u ook de nummerplaten van de voertuigen aan te geven. Indien een voertuig wordt ingezet voor bv. bijzonder geregeld én ongeregeld vervoer, gelieve dit ook aan te geven. Het gaat dus om een overzicht van het volledig wagenpark.
  • In het geval van een bijzondere vorm van geregeld vervoer: voeg ook de reisweg en de frequentie van de ritten toe. Zie dit voorbeeld(PDF bestand opent in nieuw venster).
 • Stap 2

  Bezorg de documenten

  Bezorg het formulier en alle bijkomende documenten aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan via het e-mailadres personenvervoer@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 3

  Beslissing

  De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van:

  • 1 maand (niet-grensoverschrijdend bijzonder geregeld vervoer)
  • 2 maanden (geregeld vervoer)
  • 4 maanden (grensoverschrijdend bijzonder geregeld vervoer)

  Na afloop van die termijn wordt u binnen 10 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

 • Stap 4

  Vergunning wordt afgeleverd

  Opgelet: de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

 • Stap 5

  Geldigheid van de vergunning

  De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal 5 jaar verlengen.

FAQ over de regels