Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vergunning toegang tot de markt voor het organiseren van (bijzonder) geregeld vervoer

Vergunning toegang tot de markt voor het organiseren van (bijzonder) geregeld vervoer

De vergunning toegang tot de markt wordt afgeleverd onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden voor de toegang tot het beroep. U moet dus eerst de communautaire vergunning in orde brengen, voor u deze aanvraag start.

In welke gevallen?

 • Voor het organiseren van (on)bezoldigd (niet-)grensoverschrijdend geregeld vervoer (voor iedereen toegankelijk)
 • Voor het organiseren van bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor geen overeenkomst tussen organisator en vervoerder is gesloten (alleen toegankelijk voor bepaalde groepen reizigers, zoals leerlingen, werknemers, sportclubs …)

Het aantal zitplaatsen in het voertuig is niet van belang. Ook een personenwagen en een minibus vallen onder de regelgeving.

Procedure

 • Stap 1

  Vul het aanvraagformulier in

 • Stap 2

  Bezorg de documenten

  Bezorg het formulier en alle bijkomende documenten aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan via het e-mailadres personenvervoer@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 3

  Beslissing

  De minister beslist over de toekenning van de vergunning binnen een termijn van:

  • 1 maand (niet-grensoverschrijdend bijzonder geregeld vervoer)
  • 2 maanden (geregeld vervoer)
  • 4 maanden (grensoverschrijdend bijzonder geregeld vervoer)

  Na afloop van die termijn wordt u binnen 10 dagen op de hoogte gebracht van de beslissing.

 • Stap 4

  Vergunning wordt afgeleverd

  Opgelet: de vergunning moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

 • Stap 5

  Geldigheid van de vergunning

  De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal 5 jaar verlengen.

FAQ over de regels