Federale springstoffenvergunning

Voor de aanmaak en opslag van ontplofbare stoffen, munitie en vuurwerk is een federale springstoffenvergunning nodig.

Vlaams reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM)

Naast de federale vergunning, kan ook een Vlaamse omgevingsvergunning nodig zijn voor de:

  • opslag van springstoffen (VLAREM-rubrieken 17.2, 17.3.2. en 38.3)
  • productie, bewerking en verwerking van springstoffen (VLAREM-rubrieken 17.3.1, 38.1 en 38.2).