Voorwaarden

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) vindt u meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

  • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
  • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Bedrag

  • Voor inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Wetgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.).