Voorwaarden

Op de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) vindt u meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen ((opent in nieuw venster)).

Procedure

  • De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven is een federale maatregel. U vindt de contactgegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën onderaan.
  • Om de verhoogde aftrek te verkrijgen moet een attest worden voorgelegd dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt.
  • De belastingplichtige moet op zijn beurt het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

Bedrag

Voor inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) bedraagt de verhoogde aftrek 13,5%.

Uitzonderingen

Als een van de ondersteuningsmaatregelen in het kader van COVID-19 wordt aan eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschap een forfaitaire investeringsaftrek van 25% toegekend voor alle energiebesparende investeringen verkregen of tot stand gebracht tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Deze ondernemingen hebben hiervoor geen attest nodig van het VEKA.

Wetgeving

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.).