Voorwaarden

U hebt automatisch recht op verhoogde tegemoetkoming als u:

  • meer dan 3 maanden een leefloon van het OCMW krijgt
  • gepensioneerd bent met een laag inkomen (de Inkomensgarantie voor Ouderen)
  • een handicap hebt en hiervoor ook een toelage krijgt van de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
  • minderjarig bent en een erkende handicap van minstens 66% heeft
  • een niet-begeleide minderjarige bent
  • minderjarig bent en wees

U moet een aanvraag indienen om verhoogde tegemoetkoming te krijgen als u:

Procedure

Als u de verhoogde tegemoetkoming niet automatisch ontvangt, kunt u de verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen aanvragen bij uw ziekenfonds.