Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verkeersveiligheidscijfers

Verkeersveiligheidscijfers

Elk jaar stelt het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid een rapport op over de evolutie van de ongevallen- en slachtoffercijfers in Vlaanderen. Voor die analyse maakt Vlaanderen gebruik van de data van de Federale Overheidsdienst Economie – Statbel.

Statistieken en analyses

De statistieken en analyses bevatten deze informatie:

  • Algemene evolutie van de ongevallen- en slachtoffercijfers. Hier wordt ook de voortgang gemonitord richting de streefcijfers die in het Vlaamse verkeersveiligheidsplan geformuleerd zijn.
  • Analyse op basis van het tijdstip: verdeling volgens maanden, jaar, de periode van de week, uren van de dag en weersgesteldheid.
  • Analyse op basis van de locatie: verdeling volgens de Vlaamse provincies, wegtype, binnen of buiten de bebouwde kom, volgens het snelheidsregime en op kruispunten, rotondes of doorlopende weggedeeltes.
  • Kenmerken van de verkeersslachtoffers: de leeftijd, het geslacht en de verplaatsingswijze.
  • Kenmerken van de ongevallen: het conflict- en aanrijdingstype. Hierbij komt ook het rijden onder invloed van alcohol aan bod.
  • Om de verkeersongevallencijfers te kaderen, wordt het rapport aangevuld met een kort overzicht van een aantal externe factoren, waaronder demografische ontwikkelingen en mobiliteitsontwikkelingen.