Verkeersveiligheidsplan

Het verkeersveiligheidsplan bestaat uit twee delen:

 • Stap 1

  Analyse van de verkeersveiligheid in Vlaanderen

  Deel 1 van het verkeersveiligheidsplan gaat dieper in op de analyse van de verkeersveiligheid in Vlaanderen, met aandacht voor:

  • Relevante fenomenen en factoren rond verkeersonveiligheid
  • De analyse van de evoluerende context, met aandacht voor uitdagingen in de toekomst.

  Ook de beleidsvisie en nieuwe streefcijfers op vlak van verkeersveiligheid worden in dat plan verduidelijkt en omschreven.

 • Stap 2

  Het maatregelenpakket van het verkeersveiligheidsplan

  Voor het maatregelenpakket wordt gebruikgemaakt van de gecombineerde kracht van de E’s (Education, Engineering, Enforcement, Evaluation en Engagement) binnen verkeersveiligheid. Zo is de Vlaamse overheid tot een evenwichtig pakket van 25 maatregelfiches gekomen, volgens de volgende 5 pijlers.

25 maatregelen

Bekijk de 25 maatregelfiches in detail, ingedeeld volgens de 5 pijlers: