Voorwaarden

U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel (opent in nieuw venster)en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

  • ofwel bent u volledig blind
  • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
  • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
  • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
  • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Procedure

De bevoegde overheid(opent in nieuw venster) die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap.

Na het afsluiten van de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto vraagt u het aanvraagformulier aan in het btw-kantoor van uw woonplaats(opent in nieuw venster).

Financieel voordeel

  • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
  • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
  • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw