Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief bij het kopen van een wagen voor persoonlijk gebruik. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%).

Personen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een verlaagd btw-tarief als zij een nieuwe of tweedehandsauto kopen bij een autoverkoper en die auto gedurende ten minste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel gebruiken.

Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden

U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel(opent in nieuw venster) en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

 • ofwel bent u volledig blind
 • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
 • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
 • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
 • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Persoonlijk gebruik betekent dat de persoon met een handicap:

 • in het voertuig aanwezig is – alleen of samen met iemand anders –
 • zelf rijdt of passagier is

Persoonlijk gebruik betekent niet dat het voertuig nooit mag worden gebruikt als de persoon met een handicap niet in het voertuig zit. De verplaatsing moet dan echter direct verband hebben met de behoeften van de gehandicapte persoon.

Procedure

Stap 1. Koopovereenkomst

Sluit de koopovereenkomst (bestelbon) van uw auto zodat u de essentiële kenmerken van uw auto (merk, model, jaartal, cilinderinhoud …) en de identiteit van de verkoper kent.

Stap 2. Contacteer de federale overheidsdienst Financiën

Neem telefonisch contact op met het contactcenter van de FOD(opent in nieuw venster). De FOD Financiën bezorgt u vervolgens per post een brief met meer informatie en het aanvraagformulier 716.1. Vul het aanvraagformulier in, dateer en onderteken het. Bezorg het formulier:

 • ofwel per post aan:
  FOD Financiën - AAFisc KMO
  Gaston Crommenlaan 6 bus 575
  9050 Gent
 • ofwel online via MyMinfin(opent in nieuw venster): kies Mijn interacties > Antwoorden op een brief.

Hierdoor verbindt u er zich formeel toe:

 • het voertuig in te schrijven op uw naam of op naam van uw wettelijke vertegenwoordiger (in geval van een minderjarige persoon met een beperking), en de vrijstelling van verkeersbelasting in te roepen (tenzij de persoon met een beperking een oorlogsinvalide is die een invaliditeitspensioen geniet van ten minste 50 % maar minder dan 60 % of het voertuig een ‘traag voertuig’ is).
 • het voertuig alleen te gebruiken voor uw persoonlijk vervoer.
 • het voertuig nooit te gebruiken voor goederenvervoer, uw bagage en andere persoonlijke goederen uitgezonderd, en nooit te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer.
 • slechts over 1 voertuig tegelijk te beschikken dat onder het gunstregime van de btw valt.
 • een attest van de arts voor te leggen dat het gebruik van het type voertuig rechtvaardigt in geval van een lichte vrachtauto.
 • het bevoegd KMO beheerteam onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van bestemming van het voertuig of verkoop ervan.

Stap 3. Toelating voor de autohandelaar

Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een toelating die u aan uw autohandelaar moet bezorgen.

Bezorg die toelating ten laatste op het moment van de levering (of bij de intracommunautaire verwerving of invoer) van het voertuig aan de verkoper (of douane).

Stap 4. Verkoopfactuur

De verkoper (of de douanier) vermeldt op de verkoopfactuur en op het dubbel ervan (of op de bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen of op het invoerdocument en de kopieën erbij):

 • de datum van het formulier nr. 716
 • het referentienummer van dit formulier
 • de officiële benaming van het KMO beheerteam dat het formulier heeft afgeleverd.

Bewijsstukken

Voeg volgende documenten bij het aanvraagformulier:

 • de aankoopfactuur (en de eventuele creditnota), de bijzondere btw-aangifte of het invoerdocument van de aangekochte wagen (en de eventuele corrigerende documenten),
 • het invaliditeitsattest (als dat op het aanvraagformulier gevraagd wordt),
 • het inschrijvingsbewijs, de vrijstelling van de verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling van de wagen,
 • de aankoop- en verkoopfactuur (of het bewijs van overname door de garage) van de vorige wagen,
 • het originele attest 717B van de vorige wagen,
 • de betaalbewijzen.

Verlaagd btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%).

 • aankoop van een wagen: U betaalt 6% btw. Na de levering kunt u het betaalde btw-bedrag terugkrijgen.
 • aankoop van onderdelen of toebehoren: U betaalt 6% btw.
 • onderhouds- of herstellingswerken: U betaalt 6% btw.

Uitzonderingen

U kunt geen teruggave van de btw krijgen als u uw voertuig koopt bij een btw-plichtige wederverkoper die de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast.