Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Verlaagd btw-tarief voor personen met een handicap voor de aankoop van een wagen

Personen met een handicap hebben recht op een verlaagd btw-tarief als zij een wagen kopen. Het verlaagde btw-tarief bedraagt 6% (in plaats van 21%). Het verlaagde btw-tarief geldt ook voor de aankoop van onderdelen en toebehoren voor de wagen, voor het onderhoud van de wagen en voor herstellingen aan de wagen.

Voorwaarden

U gebruikt de wagen tenminste 3 jaar als persoonlijk vervoermiddel (opent in nieuw venster)en u behoort tot een van de volgende categorieën van personen met een handicap:

 • ofwel bent u volledig blind
 • ofwel bent u volledig verlamd aan de bovenste ledematen
 • ofwel hebt u een blijvende invaliditeit van minstens 50% toe te schrijven aan de onderste ledematen
 • ofwel werden uw bovenste ledematen geamputeerd
 • ofwel bent u een oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) met een invaliditeitspensioen van minstens 50%.

Procedure

De bevoegde overheid(opent in nieuw venster) die het invaliditeitsattest aflevert hangt af van de aard van de handicap.

Na het afsluiten van de koopovereenkomst voor de aankoop van uw auto vraagt u het aanvraagformulier (716.1) aan via het contactcenter van de FOD Financiën(opent in nieuw venster). Vul het formulier in en bezorg het gedateerd en ondertekend terug aan de FOD Financiën:

 • via de post naar:
  FOD Financiën - AAFisc KMO
  Gaston Crommenlaan 6 bus 575
  9050 Gent
 • via MyMinFin(opent in nieuw venster): kies in de applicatie Mijn interacties en vervolgens Antwoorden op een brief

Financieel voordeel

 • aankoop van een wagen: u betaalt 6% btw die u na levering terugkrijgt
 • aankoop van onderdelen of toebehoren: u betaalt 6% btw
 • onderhouds- of herstellingswerken: u betaalt 6% btw