Berekening

Het verminderd tarief voor materieel en outillage wordt bekomen door het basistarief te vermenigvuldigen met de desindexatiecoëfficiënt:

3,97% x desindexatiecoëfficiënt

aanslagjaar

desindexatiecoëfficiënt

tarief

2018

0,6765

2,69 %

2019

0,6629

2,63 %

20200,65352,59 %
20210,64872,58 %
20220,63322,51%