Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning

Vermindering van de onroerende voorheffing voor bescheiden woning

U kunt een vermindering van 25% van de onroerende voorheffing krijgen voor een bescheiden woning waarin u zelf gedomicilieerd bent.

Voorwaarden

U moet gelijktijdig aan alle onderstaande voorwaarden voldoen op 1 januari van het aanslagjaar om voor dat aanslagjaar recht te hebben op de vermindering:

  • U bent belastingplichtige voor de woning waarvoor de vermindering wordt toegekend.
  • U bent op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd; u bent dus op dat adres ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. De vermindering kan alleen voor deze woning worden toegekend.
  • Het totale niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van uw onroerende goederen die in het Vlaams gewest gelegen zijn, is maximaal 745 euro. Houd er rekening mee dat als u eigenaar of mede-eigenaar bent van meerdere onroerende goederen, u mogelijk niet in aanmerking komt voor deze vermindering. Om de berekening te maken, worden de kadastrale inkomens in verhouding tot de eigendomsrechten van alle onroerende goederen in Vlaanderen opgeteld, en dat voor alle eigenaars die op 1 januari van het aanslagjaar in de woning gedomicilieerd zijn. Ook de kadastrale inkomens van onroerende goederen waar u alleen vruchtgebruik op heeft, worden meegeteld.

Bedrag

De vermindering bedraagt 25% van de onroerende voorheffing.