Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?

  • Voor nieuwe gebouwen of bij grondige verbouwing van een woning. Daarvoor geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater'.
  • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Of uw straat al een gescheiden riolering heeft, kunt u navragen bij uw rioolbeheerder(opent in nieuw venster). Voor bestaande gebouwen is de scheiding tussen het afvalwater en het regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zult u dus verplicht worden om uw regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in uw straat zijn uitgevoerd. Bij elke ingreep aan uw woning, of wanneer u de tuin opnieuw aanlegt, bekijkt u daarom best of u het regen- en afvalwater kan scheiden. Zo voorkomt u bijkomende kosten in de toekomst.

In bepaalde gevallen is ook een regenwaterput voor die woningen verplicht.

Veelgestelde vragen