Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum (IAC) in het gewoon onderwijs of voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

Om uw kind een individueel aangepast curriculum (IAC) te kunnen laten volgen in een school voor gewoon onderwijs of om te kunnen inschrijven in het buitengewoon onderwijs, hebt u een verslag nodig van een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Die maatregel moet ervoor zorgen dat alleen leerlingen die het echt nodig hebben een IAC volgen of naar het buitengewoon onderwijs gaan. 

Voorwaarden

Uw kind kan via een verslag toegang krijgen tot een IAC in een gewone school of tot een school voor buitengewoon onderwijs als blijkt dat redelijke aanpassingen niet mogelijk of niet voldoende zijn om uw kind het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een gewone school, dus wanneer uw kind een individueel aangepast leertraject nodig heeft.

Procedure

Het verslag wordt opgesteld door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). U kunt zelf naar het CLB stappen, maar ook de school kan de vraag voor een verslag aan het CLB doorgeven.

Als u het niet eens bent met de noodzaak of inhoud van het verslag, kunt u beroep doen op de Vlaamse bemiddelingscommissie(opent in nieuw venster).