De Vlaamse Waterweg is bevoegd voor het organiseren van ADN-examens, het toezicht op examens en het uitreiken van ADN-attesten.

Het ADN-attest is 5 jaar geldig. Om een verlenging te kunnen verkrijgen, dient de expert te bewijzen dat hij binnen het laatste jaar voor afloop van de geldigheid van zijn attest met goed gevolg een herhalingscursus heeft gevolgd.

Er zijn drie verschillende ADN-attesten, afhankelijk van het type schip waarop men de werkzaamheden uitvoert, namelijk:

  • ADN- attest “basis”
  • ADN-attest “gas”
  • ADN-attest “chemie”

Vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)