Gewesten

Vlaams Gewest

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel
E-mail: adr@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Waals Gewest

SPW Wallonië
DRIGM - ADR/ADN
15, Avenue Prince de Liège
5100 Namur
Tel: 081/33.66.60
Fax: 081/33.65.44
E-mail : adr.adn@spw.wallonie.be(opent in uw e-mail applicatie)

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Tel.: 0800/94.001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels(opent in uw e-mail applicatie)

Gevaarsklassen

Radioactieven (klasse 7)

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Dienst invoer en vervoer
T 02 289 21 81
E-mail: transport@fanc.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Explosieven (klasse 1)

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (Inspectie en certificaten) Centrale Dienst Springstoffen
T 02 277 83 90
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Andere

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)

Vlaamse overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid - team Infrastructuurwerken
T 025537764
E-mail: info@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

  • Voor de reglementering RID en TPED, toelatingen RID met multimodaal karakter en de erkenning/opvolging van controle-instellingen:

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid - Dienst Gevaarlijke Goederen
Sabine Vercruysse
T 02 277 39 04
E-mail: RID-TPED@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

  • Voor controles en inspecties, nationale afwijkingen, multimodale akkoorden, toelatingen transport RID en de opvolging van incidenten:

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
Caroline Bailleux
T 02 277 39 16
E-mail: caroline.bailleux@nsarail.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
T 02 277 34 74
E-mail: hazmat.mar@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)

Het vervoer van gevaarlijke goederen per luchtvracht (ICAO TI)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Remko Dardenne
T 02 277 43 67
E-mail: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie)