Behoren uw goederen tot gevaarsklassen 2, 3, 4, 5, 6, 8 en/of 9?

Dan vraagt u uw duplicaat aan bij de cel ADR van de Vlaamse overheid. Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

 • Stap 1

  Aangifte

  Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of de bevoegde dienst van uw gemeente.

 • Stap 2

  Uw duplicaat aanvragen via mail of post

  Vraag tijdig een duplicaat aan bij het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. U kunt tot 1 maand na het ontvangen van uw attest van verlies een duplicaat aanvragen. Voeg het attest van verlies toe als bijlage. U kunt uw aanvraag indienen:

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken
  Cel ADR
  Koning Albert II-laan 20 bus 2
  1000 Brussel.

 • Stap 3

  Uw duplicaat via post ontvangen

  Ongeveer 4 à 7 werkdagen nadat het departement uw attest van verlies ontvangen heeft, wordt het duplicaat met de post aangetekend verstuurd naar uw domicilie-adres. Sinds 1 januari 2019 betaalt u 20 euro (excl. btw) voor uw duplicaat.

Behoren uw goederen tot gevaarsklasse 1 (ontplofbare stoffen en voorwerpen)?

Dan vraagt u uw duplicaat aan bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

 • Stap 1

  Aangifte

  Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of bevoegde dienst van uw gemeente.

 • Stap 2

  Uw duplicaat aanvragen via mail

  Stuur een mail, samen met uw attest van verlies, naar de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie via ctrl.adr@economie.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie).

Behoren uw goederen tot gevaarsklasse 7 (radioactieve stoffen)?

Dan vraagt u uw duplicaat aan bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)(opent in nieuw venster). Op uw ADR-certificaat vindt u tot welke gevaarsklasse uw goederen behoren.

 • Stap 1

  Aangifte

  Doe eerst aangifte van verlies bij de lokale politie of bevoegde dienst van uw gemeente.

 • Stap 2

  Uw duplicaat aanvragen via mail

  Stuur een mail, samen met uw attest van verlies, naar het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) via transport@fanc.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie).