Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een ongeval met gevaarlijke goederen melden

Een ongeval met gevaarlijke goederen melden

Als u tijdens het laden, vullen, vervoeren of lossen van gevaarlijke goederen op het grondgebied van een Verdragspartij getuige bent van of betrokken bent bij een zwaar ongeval, moet de belader, vuller, vervoerder of bestemmeling uiterlijk één maand na de gebeurtenis een ongevallenrapport overmaken aan de bevoegde overheid van de betreffende Verdragspartij.