Betalingen per schooljaar

Dossieroverzicht in het WSE-loket

U kunt in het WSE-loket ((opent in nieuw venster)) een overzicht van uw dossiers raadplegen in het document ‘Dossieroverzicht’. U vindt dit document bovenaan bij de tab ‘Berekeningen’.

Het dossieroverzicht bevat een lijst van al uw dossiers van schooljaar 2019-2020, met vermelding van

 • de status van het dossier

 • of er een berekening gebeurde voor dit dossier

  • Per dossier: ‘Berekend : ja/nee’

  • Indien ‘nee’, wordt de reden vermeld:

   • Status dossier niet ok (stopgezet, geweigerd, geannuleerd)

   • Geen attest (er is geen geldig aanwezigheidsattest)

   • Fout DmfA

   • Andere

  • Als er wel een berekening gebeurde, kan u het detail van deze berekening raadplegen in de individuele berekeningsnota die u onderaan in het document vindt of in de tab ‘Individuele berekeningsnota’.

Bekijk een voorbeeld van het dossieroverzicht (PDF bestand opent in nieuw venster).
Bekijk het filmpje over het dossieroverzicht en de berekeningsnota’s ((opent in nieuw venster)).

Berekeningsnota's in het WSE-loket

U kunt in het WSE-loket ((opent in nieuw venster)) de berekeningsnota’s van uw betalingen raadplegen. U vindt deze bovenaan bij de tab ‘Berekeningen’. Met deze nota’s kunt u uw betalingen voor VOV opvolgen en controleren.

Er zijn twee types berekeningsnota’s: één per werknemer en één per betaling:

 • Individuele berekeningsnota per werknemer
  Dit is een overzicht van o.a.

  • Input van de werkgever (ingediende VOV-uren in de DmfA-aangifte)

  • Input van de opleidingsverstrekker (ingediende aanwezigheidsattesten)
   Voor volgende attesten kan niet betaald worden omdat er geen recht is op VOV:

   • 0 uur aanwezig

   • Geen deelname aan de eindbeoordeling

   • Opleidingstraject niet volledig afgelegd.

   • Examencontract

  • De gevalideerde VOV-uren voor die werknemer

  • Het afgerekende bedrag voor die werknemer

 • Berekeningsnota per betaling.
  Dit is een overzicht van al uw werknemers met een goedgekeurde aanvraag, met per werknemer het totaal berekend bedrag (nieuw) van schooljaar 2019-2020 en het bedrag van de laatste betaling (afgerekend bedrag). Onderaan in dit document vindt u per werknemer ook de individuele berekeningsnota.

Bekijk een voorbeeld van de individuele berekeningsnota (PDF bestand opent in nieuw venster), met toelichting

Bekijk een voorbeeld van de berekeningsnota per betaling (PDF bestand opent in nieuw venster), met toelichting

Bekijk het filmpje over het dossieroverzicht en de berekeningsnota’s ((opent in nieuw venster)).

Hebt u vragen over uw dossiers of betalingen? Mail naar vlaamsopleidingsverlof@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie) en vermeld steeds de dossiernummers.

Status van uw dossier

In het WSE-loket staat uw dossier in een bepaalde status. Lees in de tabel hieronder wat de status betekent.

Status

Uitleg over de status

Geweigerd

Dit dossier heeft geen recht op VOV.

Voorlopig geweigerd

Dit dossier heeft geen recht op VOV. Als u meent dat de weigering onterecht is, kunt u binnen de maand na beslissing een document met bewijs opladen in uw dossier in het WSE-loket. De aanvraag wordt dan door een dossierbehandelaar VOV onderzocht.

In onderzoek

Over dit dossier kan nog geen beslissing genomen worden. Mogelijke redenen:

 • Het tewerkstellingspercentage van september is te laag en het tewerkstellingspercentage van de maand waarin de opleiding start is nog niet beschikbaar in de officiële bron.

 • Het dossier voldoet niet aan de minimum vereiste van 32 uren inschrijving

Onontvankelijk

Dit dossier voldoet niet aan de indieningsvoorwaarden.

Geannuleerd

Dit dossier werd door u of op uw vraag geannuleerd voordat het werd goedgekeurd.

Goedgekeurd

Dit dossier werd goedgekeurd. Een dossier met status ‘Goedgekeurd’ kan betaald worden van zodra er zijn.

Stopgezet

Dit dossier werd stopgezet na goedkeuring. Als er een onterechte betaling gebeurde voor dit dossier, ontvangt de werkgever hiervoor een vordering.

Deels betaald

Voor dit dossier gebeurde er één of meer betalingen. Het dossier werd deels betaald of volledig betaald, maar correcties zijn in deze status nog mogelijk:
de werkgever kan correcties doen in de DmfA-aangifte en de opleidingsverstrekker kan correcties doen in de aanwezigheidsattesten.
Het dossier blijft in ‘Deels betaald’ staan tot aan de , ook bij een volledige betaling.

Betaald

Dit dossier is volledig afgerond. Alle betalingen en eventuele vorderingen zijn gebeurd. Deze status is pas zichtbaar na de .

Veelgestelde vragen

-