Wanneer VOV opnemen?

Tewerkstelling in de privésector in Vlaanderen

Enkel als u tewerkgesteld bent bij een werkgever in de privésector in Vlaanderen kunt u het VOV opnemen.

Start- en einddatum

U mag VOV opnemen vanaf 1 dag voor de start- tot en met 2 dagen na de einddatum van de opleiding. De vindt u op uw inschrijvingsattest.

50% tewerkstelling en vast uurrooster

Werkt u bij een werkgever hoogstens 50% met een vast uurrooster? Dan mag u enkel VOV opnemen als uw werkdag overlapt met de lestijd en eventuele examens en/of stage.

Planning

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het VOV gebeurt steeds in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.

Deze tabel geeft een overzicht van de regels rond planning op de werkvloer.

Grootte onderneming

Wanneer kan de werkgever zich verzetten
tegen gelijktijdige afwezigheid wegens VOV?

Hoeveel werknemers moeten toestemming krijgen
om op dat gewenste moment afwezig te zijn wegens VOV?
Minder dan 20 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan
* Gelijktijdige afwezigheid wil zeggen dat de periodes van afwezigheid elkaar niet afwisselen, met andere woorden dat ze op exact hetzelfde moment VOV zouden opnemen.

Hoe het VOV concreet opgenomen en ingepland wordt, beslissen werkgever en werknemer gezamenlijk, in overleg. Bij onenigheid tussen werkgever en werknemer kan de vakbondsafvaardiging of de personeelsdienst eventueel bemiddelen. Als bemiddeling niks oplevert, kan de regionale afdeling van de Directie Toezicht op de Sociale Wetten(opent in nieuw venster) tussenbeide komen.

FAQ

Veelgestelde vragen: