Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaams opleidingsverlof inplannen

Vlaams opleidingsverlof inplannen

Het Vlaams opleidingsverlof (VOV) geeft werknemers het recht om opleidingen te volgen waarbij ze, met behoud van loon, een bepaalde tijd afwezig mogen blijven van het werk. Wanneer precies het opleidingsverlof ingepland en opgenomen wordt, wordt in onderling overleg bepaald door de werknemer en de werkgever.

Wanneer opleidingsverlof opnemen?

U kunt alleen Vlaams opleidingsverlof opnemen als u als werknemer in de privésector in het Vlaamse Gewest werkt.
Meer info: Wie heeft recht op Vlaams opleidingsverlof?

Startdatum en einddatum

U mag Vlaams opleidingsverlof opnemen vanaf één dag vóór de startdatum tot en met 2 dagen na de einddatum van de opleiding. De startdatum en de einddatum vindt u op uw inschrijvingsattest.

U mag het opleidingsverlof opnemen om de les te volgen, te studeren, taken voor te bereiden, stage te doen, enz
U kan het VOV dus ook opnemen op een ander moment dan waarop de les doorgaat.

Uitzondering in geval van 50% tewerkstelling én vast uurrooster

Werkt u bij één werkgever 50% of minder én met een vast uurrooster? Dan mag u alleen opleidingsverlof opnemen als uw werkdag overlapt met de lestijd en met eventuele examens en/of stage.

Gelijktijdige afwezigheid

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De concrete planning van het opleidingsoverleg gebeurt in onderling overleg tussen de werknemer en de werkgever.

De werkgever kan zich, afhankelijk van de grootte van de onderneming, verzetten tegen de gelijktijdige afwezigheid van een bepaald aantal werknemers in de onderneming.

Wanneer kan de werkgever zich verzetten
tegen gelijktijdige afwezigheid wegens VOV?

Hoeveel werknemers moeten toestemming krijgen
om op dat gewenste moment afwezig te zijn wegens VOV?
Minder dan 20 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door VOVMinstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door VOVMinstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

‘Gelijktijdige afwezigheid’ wil zeggen dat de periodes van afwezigheid elkaar niet afwisselen, met andere woorden dat ze op exact hetzelfde moment opleidingsverlof zouden opnemen.

Werkgever en werknemer beslissen gezamenlijk, in overleg, hoe het opleidingsverlof concreet ingepland en opgenomen wordt. Bij onenigheid tussen werkgever en werknemer kan de vakbondsafvaardiging of de personeelsdienst eventueel bemiddelen. Als bemiddeling niks oplevert, kan de regionale afdeling van de Directie Toezicht op de Sociale Wetten(opent in nieuw venster) tussenbeide komen.