Wanneer VOV opnemen?

Start- en einddatum

Het VOV mag ingepland worden vanaf één dag vóór de de start van de opleiding tot en met twee dagen na het einde van de opleiding of na het laatste examen. Gebruik de start- en einddatum die op het inschrijvingsattest staan.
Als er op het inschrijvingsattest verschillende modules vermeld staan, mag één aanvraag ingediend worden op de ODB-code van de opleiding met de startdatum van de eerste module en de einddatum van de laatste module of van het laatste examen. Het VOV kan dan opgenomen worden van één dag voor de start van de eerste module tot 2 dagen na het einde van de laatste module of het laatste examen.

Lees hier wat de gevolgen zijn als uw opleiding niet fysiek kan doorgaan binnen de geplande start- en einddatum.

Deelname aan de eerste eindbeoordeling

De werknemer moet steeds deelnemen aan de eerste eindbeoordeling.
Dat is vereist voor alle opleidingen die een eindbeoordeling voorzien. Een eindbeoordeling kan een examen zijn, maar evengoed een stage. De opleidingsverstrekker bepaalt wat hij beschouwt als een eindbeoordeling. Als de werknemer niet kan deelnemen aan de eerste eindbeoordeling (bv. 1 e zit) door een gewettigde afwezigheid, dan moet hij deelnemen aan de eerstvolgende eindbeoordeling (bv. 2e zit). Als de werknemer niet deelneemt aan de eerste eindbeoordeling of na gewettigde afwezigheid aan de eerstvolgende eindbeoordeling, dan heeft hij geen recht op VOV. De werkgever ontvangt dan geen terugbetaling.

Voor opleidingen in het Vlaams hoger onderwijs is de 2e zittijd steeds opgenomen in de einddatum die op het inschrijvingsattest vermeld wordt. Dit om te vermijden dat een nieuw inschrijvingsattest moet aangevraagd worden in geval van een 2e zittijd.
Neemt men echter niet deel aan de 2e zittijd, dan kan er slechts tot 2 dagen na het laatste examen van de 1e zittijd VOV opgenomen worden. De werkgever mag het VOV dan weigeren.

50% tewerkstelling en vast uurrooster

Werkt de werknemer 50% met een vast uurrooster, dan kan hij alleen VOV opnemen op dagen dat er werkuren samenvallen met lesuren (of examens., stage,..)

Planning

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen de werkgever en de werknemer.

Deze tabel geeft een overzicht van de regels rond planning op de werkvloer.

Grootte ondernemingWanneer kan de werkgever zich verzetten tegen gelijktijdige afwezigheid wegens VOV?Hoeveel werknemers moeten toestemming krijgen om op dat gewenste moment afwezig te zijn wegens VOV?
Minder dan 20 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer
20 tot 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie
Meer dan 50 werknemersAls meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie gelijktijdig* afwezig zou zijn door Vlaams opleidingsverlofMinstens 1 werknemer per functie + ondernemingsraad moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan
* Gelijktijdige afwezigheid wil zeggen dat de periodes van afwezigheid elkaar niet afwisselen, met andere woorden dat ze op exact hetzelfde moment VOV zouden opnemen.

Planning op de werkvloer is een bevoegdheid van de FOD WASO. Hebt u vragen over de planning? Dan kunt u terecht bij de FOD WASO. Die federale overheidsdienst waarborgt het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding.

FAQ

Veelgestelde vragen: