Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overzicht alle artikels VPS Vlaams personeelsstatuut

Overzicht alle artikels VPS

Deel II: Rechten, plichten, onverenigbaarheden en cumulatie van activiteiten

Deel VI: De administratieve loopbaan

- opgeheven

Deel IX: Schorsing in het belang van de dienst

Deel XIter: Arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden van de openbare psychiatrische ziekenhuizen (opz) rekem en geel

opgeheven[85]

Deel XII: Algemene opheffings-, overgangs- en slotbepalingen