Publicatie BS:27 februari 2009
Uitwerking:1 januari 2009, met uitzondering van
- art. 1 tot en met 4 (III 3, III 6, III 21ter en V 38, §5) die in werking treden op 1 februari 2009;
- art. 5 (VII 2) dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2008 ;
- art. 10, 2° (VII 65, §1, derde lid), artikel 11 (VII 70quater), 12 (VII 82, §1, tweede lid), 13 (VII 87, §4), 14 (VII 91bis) en 15 (VII 109ter) die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2008.