Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 034 - Dienstreizen en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 034 - Dienstreizen en andere bepalingen

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2017 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 27 januari 2017, wat betreft de dienstreizen en andere bepalingen
Publicatie BS:
Uitwerking:1 januari 2017 en
1 juni 2016 voor artikel 7 (I 14septies)
1 augustus 2016 voor artikel 14 (V 56septies en V 56octies)
30 juni 2016 voor artikelen 45 (X 22, § 2), 46 (X 23, §1), 47 (X 89, § 5), 49 (XI 7), 51 (XI 12) en 52 (XI 13)
1 maart 2016 voor artikel 53, 2° (toevoeging punt h) bij punt 1 - niveau A - overgangsmaatregel)