Publicatie BS:
Uitwerking:1 januari 2017 en
1 juni 2016 voor artikel 7 (I 14septies)
1 augustus 2016 voor artikel 14 (V 56septies en V 56octies)
30 juni 2016 voor artikelen 45 (X 22, § 2), 46 (X 23, §1), 47 (X 89, § 5), 49 (XI 7), 51 (XI 12) en 52 (XI 13)
1 maart 2016 voor artikel 53, 2° (toevoeging punt h) bij punt 1 - niveau A - overgangsmaatregel)