Publicatie BS:12 oktober 2017
Uitwerking:1 oktober 2017 en
1 november 2016 voor artikel 1, 1° (VII 6, § 41, 2e lid)
1 januari 2016 voor artikel 4, 1° (tabel van VII 60, § 1)
1 juli 2016 voor artikel 4, 4° (VII 60, § 5)
1 januari 2012 voor artikel 4, 6° (VII 60, § 8)