Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 035 - Arbeidsvoorwaarden van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 035 - Arbeidsvoorwaarden van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 2017 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de arbeidsvoorwaarden van sommige personeelsleden van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
Publicatie BS:12 oktober 2017
Uitwerking:1 oktober 2017 en
1 november 2016 voor artikel 1, 1° (VII 6, § 41, 2e lid)
1 januari 2016 voor artikel 4, 1° (tabel van VII 60, § 1)
1 juli 2016 voor artikel 4, 4° (VII 60, § 5)
1 januari 2012 voor artikel 4, 6° (VII 60, § 8)