Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 039 - Optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 039 - Optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen

  1. Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018 tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen
Publicatie BS:4 mei 2018
Uitwerking:

1 mei 2018 en

1 januari 2016 voor artikel 1, 1° (I 2, 1°)

14 juli 2017 voor artikel 1, 3° I 2, 22°), 4° I 2, 23°), 5° (I 2, 24°), 6° (I 2, 24°), 7° (I 2, 25°) en 8° (I 2, 27°), artikel 2, 1° (I 4, § 3, 1°), artikel 3, 1° (I 4bis), artikel 5, 1° (I 4quater), artikel 8 (I 14bis), artikel 9 (I 14quater), artikel 35 (VII 44bis, § 4) en artikel 52 (Bijlage 13)

1 april 2018 voor atikel 2, 2° (datum in I 4, § 3)

31 december 2017 voor artikel 3, 2° (datum in I 4bis)

1 januari 2018 voor artikel 20, 1° (VI 30ter, 2°), artikel 26 (VI 59, § 2), artikel 38 (VII 56, § 1) en artikel 48 (VII 164, § 1)

1 juli 2015 voor artikel 37 (VII 51, § 1)

1 januari 2017 voor artikel 42 (VII 91) en 46 (VII 109octies)

1 april 2017 voor artikel 47 (VII 126, § 2)