Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 28 - BVR 13 maart 2015 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 28 - BVR 13 maart 2015

13 maart 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur

Uittreksel:

...

Hoofdstuk 6. Terminologische aanpassingen in verschillende besluiten van de Vlaamse Regering

Art. 29. In het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd:

1° in artikel I 2, 16°, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, wordt het woord “Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur”;

2° in artikel I 7, §1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”;

3° in artikel I 10, §3, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

4° in artikel II 12, §2, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”;

5° in artikel III 8, elfde lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

6° in artikel III 21bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”;

7° in artikel III 24, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

8° in artikel III 27, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

9° in artikel IV 9bis, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”.

10° in artikel V 35, §3, worden de woorden “Agentschap voor Overheidspersoneel” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

11° in artikel V 42, §1, tweede lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”.

12° in artikel VI 47, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

13° in artikel VI 68, §3, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”;

14° in artikel VI 70, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 2 december 2011, wordt het woord “Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur” en wordt de zinsnede “de raden of de instelling,” opgeheven;

15° in artikel VI 86, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de woorden “de secretaris-generaal van het Departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “de leidend ambtenaar van het departement Kanselarij en Bestuur”;

16° in artikel VI 94, §7, eerste lid, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, worden de woorden “de Vlaamse minister, bevoegd voor de bestuurszaken” vervangen door de woorden “de minister-president”;

17° in artikel VI 120, §1, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009, worden de woorden “departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”.

18° in artikel VI 155, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt het woord “Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur”;

19° in artikel VI 156, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014, wordt het woord “Bestuurszaken” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur”;

20° in artikel VII 1, §3, 3°, a), ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden “bij het Departement Bestuurszaken” opgeheven;

21° in deel VII, titel 2, hoofdstuk 3, het laatst gewijzigd bij de het besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2014, wordt het opschrift van afdeling 6 vervangen door wat volgt: “Afdeling 6. Toelage voor het secretariaat van de Vlaamse Regering”;

22° in artikel VII 52, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008, worden de woorden “Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur”;

23° In artikel VII 71, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, 29 mei 2009, 4 december 2009, 1 februari 2013 en 14 december 2014, worden de woorden “Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid” vervangen door de woorden “Kanselarij en Bestuur”;

24° in artikel VII 90, §3, derde lid, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008, worden de woorden “secretaris-generaal van het departement Bestuurszaken” vervangen door de woorden “administrateur-generaal van het Agentschap Overheidspersoneel”;

25° in artikel VII 168, §1 en §2, worden de woorden “agentschap voor Binnenlands Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Binnenlands Bestuur”.

Art. 30. Artikel VI 71 van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011, wordt vervangen door wat volgt:

“Art. VI 71. De leidend ambtenaar van de bevoegde entiteit wijst de ambtenaren aan voor de betrekkingen vermeld in artikel VI 68, §1 uit de kandidaten van wie het managementorgaan van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur heeft geoordeeld dat ze over de vereiste competenties beschikken.”.

...

* gewijzigd bij BVR van 27 maart 2015 houdende overdracht van personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid ingevolge de omvorming van de beleidsdomeinen Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Bestuurszaken tot het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur - art. 14