Gedaan met laden. U bevindt zich op: WB 55 - BVR 11 september 2020 Overzicht wijzigende besluiten VPS

WB 55 - BVR 11 september 2020

11 september 2020 - Besluit van de Vlaamse Regering over de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het beleidsdomein Internationaal Vlaanderen

Uittreksel

Hoofdstuk 7. Wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006

Art. 19. In artikel I 2, 16°, van het Vlaamse personeelsstatuut van 13 januari 2006, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “beleidsdomein Kanselarij en Bestuur” vervangen door de zinsnede “beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie”.

Art. 20. In artikel VI 86, 1°, a), van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “departement Kanselarij en Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 21. In artikel VI 155, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “Departement Kanselarij en Bestuur” vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 22. In artikel VI 156, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 januari 2014 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “Departement Kanselarij en Bestuur”, vervangen door de woorden “Agentschap Overheidspersoneel”.

Art. 23. In artikel VII 52 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2008 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2015, worden de woorden “departement Kanselarij en Bestuur” vervangen door de woorden “Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken”.

Art. 24. In artikel VII 85quater decies van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019, worden de woorden “departement Buitenlandse Zaken” vervangen door de woorden “Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken”.

Art. 25. In artikel VII 91 van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 16 maart 2007, vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2018, worden de woorden “Departement Buitenlandse zaken” vervangen door de woorden “Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken”.

Art. 26. In artikel VII 109octies, eerste lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 2011 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 1 februari 2013 en 20 april 2018, worden de woorden “Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken“ vervangen door de zinsnede “Vlaams Ministerie Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie.”

Art. 27. In artikel X 91, tweede lid, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016, worden de woorden “beleidsdomein Kanselarij en Bestuur” vervangen door de zinsnede “beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie”.