Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duur en opname in maanden

Duur en opname in maanden

Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u via het Vlaams zorgkrediet verlof met een uitkering krijgen om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen. Op hoeveel maanden u recht hebt, hangt af van het motief van uw onderbreking.

Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het motief: wilt u Vlaams zorgkrediet opnemen om voor iemand te zorgen of om een erkende opleiding te volgen?

Maximumduur Vlaams zorgkrediet bij zorgmotief

Neemt u Vlaams zorgkrediet op om voor iemand te zorgen? De maximumduur van uw onderbreking wordt bepaald door het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw periode van Vlaams zorgkrediet: stopt u helemaal met werken of werkt u minder uren per week?

Uw arbeidsregime
tijdens uw onderbreking
U hebt in uw hele carrière recht op maximaal
U stopt helemaal met werken18 maanden
U gaat halftijds werken36 maanden
U gaat 4/5 werken
(alleen mogelijk als u volgens uw arbeidsovereenkomst voltijds werkt)
90 maanden

U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken. Daarbij staat 1 maand helemaal stoppen met werken gelijk met:

 • 2 maanden halftijds werken
 • 5 maanden 4/5 werken.

Flexibele opname

U hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in één keer op te nemen. U kunt uw tegoed spreiden over verschillende periodes. U moet wel voor elke nieuwe termijn die u wilt opnemen, telkens een nieuwe aanvraag indienen.

Op hoeveel maanden Vlaams zorgkrediet hebt u nog recht?

In het WSE-loket kunt u nakijken op hoeveel maanden Vlaams zorgkrediet u nog recht hebt.

Meld u aan, klik op ‘Mijn lopende dossiers’ en open een dossier. Daar ziet u hoeveel het resterende krediet bedraagt, opgesplitst naar het type onderbreking (voltijds, halftijds, 1/5). Alle al goedgekeurde periodes zijn al van dat tegoed afgetrokken.

Als u geen dossiers ziet staan, hebt u nog geen Vlaams zorgkrediet opgenomen en is het maximale tegoed dus nog beschikbaar.

Maximale looptijd Vlaams zorgkrediet bij motief opleiding

Over een hele loopbaan kunt u maximaal 18 maanden voltijds (of 36 maanden halftijds of 90 maanden 1/5) Vlaams zorgkrediet opnemen om een erkende opleiding te volgen. U moet er wel rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl uw opleiding effectief loopt. Dat betekent dat:

 • het Vlaams zorgkrediet pas kan starten vanaf de start van het academiejaar of nadat dit reeds begonnen is.
 • zodra het academiejaar beëindigd is, u geen Vlaams zorgkrediet meer kunt opnemen voor dat specifieke motief, tenzij u zich opnieuw inschrijft voor het vervolg van die opleiding of een nieuwe opleiding.

Opname in termijnen van 3 tot maximaal 12 maanden

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, of 5 maanden, of 8 maanden,…

Uitzondering

 • Is uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput en hebt u geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden? Dan kunt u wel nog een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
 • Alleen in het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet wél aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of maximaal 3 maanden.
 • Bent u tijdelijk personeelslid binnen het onderwijs? Dan hoeft u niet altijd in periodes van minstens 3 maanden aan te vragen. U hoeft geen periode van 3 maanden aan te vragen:
  • als u bijvoorbeeld een aanvraag doet met als startdatum 1 april en u hebt een tijdelijk contract tot 30 juni
  • of als u bijvoorbeeld een aanvraag doet ná 1 juni en u hebt een tijdelijk contract tot 31 augustus.

Tijdelijke schorsing loopbaanonderbreking

Personeelsleden van de Vlaamse openbare sector die in het uitdovende stelsel loopbaanonderbreking zitten en die tijdelijk weer aan de slag willen (bijvoorbeeld om een personeelstekort op te vangen), kunnen hun loopbaanonderbreking tijdelijk schorsen en daarna opnieuw in dezelfde onderbreking stappen.

Veelgestelde vragen