Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

Hoelang u Vlaams zorgkrediet mag opnemen, hangt af van het motief waarvoor u Vlaams zorgkrediet aanvraagt.

Maximumduur Vlaams zorgkrediet

Neemt u Vlaams zorgkrediet op om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen? De maximumduur van uw onderbreking wordt bepaald door het arbeidsregime dat u kiest tijdens uw periode van Vlaams zorgkrediet: stopt u helemaal met werken of werkt u minder uren per week?

Uw arbeidsregime
tijdens uw onderbreking
U hebt in uw hele carrière recht op maximaal
U stopt helemaal met werken18 maanden
U gaat halftijds werken36 maanden
U gaat 4/5 werken
(alleen mogelijk als u volgens uw arbeidsovereenkomst voltijds werkt)
90 maanden

U kunt ook afwisselend gebruikmaken van de verschillende manieren om minder te werken. Daarbij staat 1 maand helemaal stoppen met werken gelijk met:

 • 2 maanden halftijds werken
 • 5 maanden 4/5 werken.

U hoeft het Vlaams zorgkrediet niet in één keer op te nemen. U kunt uw tegoed spreiden over verschillende periodes. U moet wel voor elke nieuwe termijn die u wilt opnemen, telkens een nieuwe aanvraag indienen.

Uw looptijd Vlaams zorgkrediet bij motief opleiding

Als u Vlaams zorgkrediet neemt om een erkende opleiding te volgen, moet u er rekening mee houden dat u alleen Vlaams zorgkrediet kunt krijgen terwijl de opleiding effectief loopt. Dat betekent dat:

 • het Vlaams zorgkrediet pas in kan gaan zodra de opleiding begint of als ze al begonnen is, en dus niet voordat de opleiding begint.
 • zodra de opleiding beëindigd is, u geen Vlaams zorgkrediet meer kunt opnemen voor dat specifieke motief, tenzij u zich opnieuw inschrijft voor een andere opleiding.

Termijnen van minimaal 3 en maximaal 12 maanden

U moet het zorgkrediet altijd aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden. Het kan dus in periodes van 3 maanden, of 5 maanden, of 8 maanden,…

Uitzondering

 • Is uw recht op Vlaams zorgkrediet bijna uitgeput en hebt u geen recht meer hebt op een periode van minstens 3 maanden? Dan kunt u wel nog een periode van 1 of 2 maanden aanvragen.
 • Alleen in het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet wél aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of maximaal 3 maanden.
 • Bent u tijdelijk personeelslid binnen het onderwijs? Dan hoeft u niet altijd in periodes van minstens 3 maanden aan te vragen. U hoeft geen periode van 3 maanden aan te vragen:
  • als u bijvoorbeeld een aanvraag doet met als startdatum 1 april en u hebt een tijdelijk contract tot 30 juni
  • of als u bijvoorbeeld een aanvraag doet ná 1 juni en u hebt een tijdelijk contract tot 31 augustus.

Veelgestelde vragen