Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is het verschil tussen Vlaams zorgkrediet en thematisch verlof?

Wat is het verschil tussen Vlaams zorgkrediet en thematisch verlof?

Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u op twee systemen terugvallen om tijd vrij te maken om voor een zieke te zorgen:

 • Vlaams zorgkrediet 
 • een thematisch verlof.

Naast het Vlaams zorgkrediet zijn er ook 4 ‘thematische verloven’, die door de RVA worden toegekend:

 • ouderschapsverlof
 • verlof voor medische bijstand
 • palliatief verlof
 • verlof voor mantelzorg.

Die federale verloven bieden u, net als het Vlaams zorgkrediet, de mogelijkheid om een tijdlang voor iemand te zorgen en tijdens die periode:

 • helemaal niet te werken
 • halftijds te werken
 • 4/5 te werken.

Het Vlaams zorgkrediet en de thematische verloven zijn twee verschillende verlofstelsels, die losstaan van elkaar en die elk een eigen maximumduur hebben. De keuze tussen de twee verlofstelsels bepaalt hoelang u uw verlof mag opnemen en hoeveel u maandelijks uitgekeerd zult krijgen in de periode dat u dat verlof opneemt.

Als u voor de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u dus:

 • gebruikmaken van beide systemen, maar niet op hetzelfde moment
 • kiezen in welke volgorde u (afwisselend) gebruikmaakt van beide verlofstelsels.
Vlaams zorgkredietThematische verloven

Toegekend door de Vlaamse overheid

Toegekend door de federale overheid
Voor iedereen die in België woont

Alleen voor wie in de Vlaamse openbare sector werktVoor alle werknemers, zowel voor wie in de privésector werkt als voor wie in de openbare sector werkt.
Om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen

Alleen om voor iemand te zorgen:

 • ouderschapsverlof: om voor kinderen te zorgen
 • verlof voor medische bijstand: om voor een zwaar zieke te zorgen
 • palliatief verlof: om palliatieve zorg toe te dienen
 • mantelzorgverlof: verlof voor mantelzorg
Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid)Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (federale overheid)

Voorbeeld

Jasper werkt voor het Agentschap Natuur en Bos en heeft 2 kinderen. Zijn tweede kind is zwaar ziek. Hij beslist daarom om tijdelijk minder te gaan werken om voor zijn kind te zorgen.

Hij neemt eerst ouderschapsverlof gedurende 4 maanden. In die periode werkt hij helemaal niet. Daarna neemt hij Vlaams zorgkrediet op: hij werkt gedurende 18 maanden helemaal niet. Daarna neemt hij verlof voor medische bijstand: op die manier kan hij nog 24 maanden lang 4/5 gaan werken.

Mogelijk hebt u nog andere opties om tijdelijk niet of minder te werken, maar daar krijgt u dan geen uitkering voor. Voor personeelsleden van de Vlaamse overheid bestaan er verschillende verloven en afwezigheden, zoals onbetaald verlof als recht of onbetaald verlof als gunstmaatregel. Neem voor meer informatie over alternatieve verlofmogelijkheden contact op met uw personeelsdienst.