Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

Hoe de Vlaamse aanpassingspremie aanvragen?

U kunt de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken.

U vraagt de premie aan via een aanvraagformulier, beschikbaar als Word- bestand(Word bestand opent in nieuw venster) en in PDF-formaat(PDF bestand opent in nieuw venster).

Het volledig ingevulde en correct ondertekende aanvraagformulier bezorgt u op papier en met de nodige bewijsstukken aan het agentschap Wonen in Vlaanderen. U stuurt de aanvraag op naar het adres dat op het formulier vermeld staat. Aanvragen via e-mail komen niet in aanmerking.

Voeg bij uw aanvraag:

  • een kopie van alle facturen
  • en kopies van de nodige attesten:
    • attest kinderbijslag voor inwonende meerderjarige kinderen
    • bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn gedomicilieerd maar wel op regelmatige basis bij u verblijven
    • attestering van een erkende handicap.

Opgelet: als de details van de werken niet vermeld staan op de factuur, maar op een bestelbon of offerte, dan moet u ook een kopie van die bewijsstukken toevoegen aan de aanvraag.

Bezorg steeds duidelijke kopies op A4-formaat van de bewijsstukken, zoals offertes, facturen of attesten. De originele documenten bewaart u zelf. Wanneer bij de dossierbehandeling blijkt dat het toch nodig is om over een origineel document te beschikken, zal Wonen in Vlaanderen u daar tijdig om vragen.

Vermijd ook nietjes en paperclips bij het samenstellen van uw aanvraagdossier.

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

U dient de aanvraag in nadat de aanpassingswerken zijn uitgevoerd. De ingediende (voorschot)facturen mogen op de aanvraagdatum maximaal twee jaar oud zijn.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

U krijgt zo snel mogelijk een ontvangstmelding. Op de brief staat uw dossiernummer.

Als uw aanvraag correct en volledig is, volgt een beslissing binnen de drie maanden. De uitbetaling gebeurt drie maanden na een positieve beslissing.

Als er binnen die termijn geen beslissing is genomen of als u niet akkoord gaat met de beslissing, kunt u beroep aantekenen. Na de beslissingstermijn, of na weigering van uw aanvraag, heeft u 1 maand de tijd om beroep aan te tekenen. Verstuur uw beroep altijd aangetekend.

Veelgestelde vragen