Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik de huurpremie aan?

Hoe vraag ik de huurpremie aan?

Hoe vraagt u de huurpremie aan en welke zijn de volgende stappen?

De huurpremie moet u zelf aanvragen. Dit kan heel makkelijk digitaal of via het formulier dat u automatisch opgestuurd wordt.

De behandeling van uw aanvraag voor de huurpremie doorloopt enkele stappen. Daar zijn ook telkens termijnen aan verbonden.

 • Stap 1

  Aanvraag voor de huurpremie

  Zodra u 4 jaar ononderbroken op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een woonmaatschappij, komt u in aanmerking voor een huurpremie. Wonen in Vlaanderen stuurt u automatisch het aanvraagformulier en u kunt vanaf dan ook de digitale aanvraag invullen.

  • Digitale aanvraag huurpremie

   U gaat naar het Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen.(opent in nieuw venster)

   • U logt in met eID of itsme. In het formulierenloket klikt u op ‘Aanvraag huurpremie’.
   • Heel wat van uw gegevens staan al ingevuld. Vul ontbrekende gegevens aan.
   • Documenten kunt u digitaal opladen. U moet deze niet meer opsturen met de post. U zorgt er best voor dat u een digitale versie van volgende documenten hebt:
    • een kopie van het huurcontract op uw naam.
   • Eventueel ook:
   • Is uw aanvraag volledig? Klik op ‘bevestigen’ en ‘indienen’.
   • Alle meerderjarigen (18 jaar of ouder) van uw gezin moeten de aanvraag ook bevestigen en indienen.

   Als u nog geen 4 jaar ononderbroken op de wachtlijst van een woonmaatschappij staat, kunt u de digitale aanvraag niet verderzetten.

  • Schriftelijke aanvraag huurpremie

   U hoeft niets te doen om een aanvraagformulier te krijgen. Het wordt u automatisch opgestuurd.

    Wilt u de aanvraag liever op papier bezorgen? Dat kan ook nog altijd.

    • Zodra u 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, meldt uw woonmaatschappij dat aan het agentschap Wonen in Vlaanderen. Team Huurpremie van Wonen in Vlaanderen stuurt u dan automatisch een invulformulier om de huurpremie aan te vragen. Op de briefomslag vindt u een gele ronde sticker met het opschrift ‘Open dit om de huurpremie te kunnen krijgen!’.
    • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar het adres dat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld staat. Bij het formulier voegt u volgende documenten:
     • een kopie van het huurcontract op uw naam.
    • Indien nodig bezorgt u Wonen in Vlaanderen ook:
  • Stap 2

   Volledig verklaren van het dossier

   Uw dossier wordt binnen de maand volledig of onvolledig verklaard. U krijgt hierover bericht. Als uw dossier niet volledig is, zal men u vragen om de ontbrekende gegevens op te sturen:

   • Als Wonen in Vlaanderen uw e-mailadres heeft, krijgt u het bericht via e-mail. Anders krijgt u een brief met de post.
   • Bezorg zo snel mogelijk de ontbrekende stukken aan Wonen in Vlaanderen zodat uw dossier verder wordt behandeld.
   • Na ontvangst van de aanvulling volgt een nieuwe controle waarbij uw dossier binnen de maand volledig ofwel opnieuw onvolledig wordt verklaard.
  • Stap 3

   Beslissing van Wonen in Vlaanderen

   Na de volledigverklaring neemt het agentschap uiterlijk na 3 maanden en 10 dagen een beslissing.

   • Opgelet: Bij de aanvraag van een huurpremie wordt de woning geacht conform te zijn, tenzij er een besluit is dat de woning ongeschikt, ongeschikt en onbewoonbaar of overbewoond is. Wonen in Vlaanderen zal geen woningkwaliteitscontroles bij de aanvragen (steekproeven) meer uitvoeren.

   Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u de eerste uitbetaling pas in de maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

   Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.

  • Stap 4

   Beroep tegen de beslissing

   • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen de 2 maanden beroep aantekenen met een aangetekende brief.
   • Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 2 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.
  U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

  U voldoet aan alle voorwaarden maar u hebt nog geen invulformulier ontvangen? Neem dan contact op met

  Wonen in Vlaanderen
  Dienst betaalbaar wonen - team huurpremie
  Koning Albert II laan 15 bus 253
  1210 Brussel
  e-mail: huurpremie.wonen@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)

  Om u correct te kunnen informeren, heeft de dossierbehandelaar uw rijksregisternummer nodig. Dit vindt u op de achterkant van uw identiteitskaart.

  Veelgestelde vragen