Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik de Vlaamse huurpremie aan?

Hoe vraag ik de Vlaamse huurpremie aan?

Hoe vraagt u de huurpremie aan en wat zijn de volgende stappen?

De huurpremie moet u zelf aanvragen. Dit kan heel makkelijk digitaal of via het formulier dat u automatisch opgestuurd wordt.

De behandeling van uw aanvraag voor de huurpremie doorloopt enkele stappen. Daar zijn ook telkens termijnen aan verbonden.

 • Stap 1

  Aanvraag voor de huurpremie

  Zodra u 4 jaar ononderbroken op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij een woonmaatschappij werkzaam in de gemeente waar u woont (), komt u in aanmerking voor een huurpremie. Wonen in Vlaanderen stuurt u automatisch het aanvraagformulier en u kunt vanaf dan ook de digitale aanvraag invullen.

  • Digitale aanvraag huurpremie

   U gaat naar Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen.(opent in nieuw venster)

   • U logt in met eID of itsme. In het Formulierenloket klikt u op ‘Start aanvraag huurpremie’.
   • Heel wat van uw gegevens staan al ingevuld. Vul ontbrekende gegevens aan.
   • Documenten kunt u digitaal opladen. U moet deze niet meer opsturen met de post. U zorgt er best voor dat u een digitale versie van volgende documenten hebt:
    • een volledige kopie van het huurcontract op uw naam.
    • Eventueel ook:
     • een bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn ingeschreven maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, zoals een vonnis of modelverklaring(Word bestand opent in nieuw venster);
     • een recent attest van een erkende handicap of invaliditeit;
     • als u als huurder op de aanvraagdatum nog geen 25 jaar bent: een bewijs van het actueel inkomen waarmee u het verschil tussen de huurprijs en de huurpremie kunt betalen. Dit kunnen loonfiches, een attest van invaliditeits- of werkloosheidsuitkering, leefloon of een ander vervangingsinkomen zijn.
   • Is uw aanvraag volledig? Klik op ‘bevestigen’ en ‘indienen’.
   • Alle meerderjarigen (18 jaar of ouder) van uw gezin moeten de aanvraag ook bevestigen en indienen.

   Als u nog geen 4 jaar ononderbroken op de wachtlijst van een staat, kunt u de digitale aanvraag niet verderzetten.

  • Schriftelijke aanvraag huurpremie

   U hoeft niets te doen om een aanvraagformulier te krijgen. Het wordt u automatisch opgestuurd.

    Wilt u de aanvraag liever op papier bezorgen? Dat kan ook nog altijd.

    • Zodra u 4 jaar zonder onderbreking bij een domiciliemaatschappij op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, meldt uw woonmaatschappij dat aan het agentschap Wonen in Vlaanderen. Team Huurpremie van Wonen in Vlaanderen stuurt u dan automatisch een formulier om de huurpremie aan te vragen. Het aanvraagformulier is op naam en adres. Als u verhuist, ontvangt u een nieuw formulier voor uw nieuwe woning.
    • Stuur het ingevulde formulier zo snel mogelijk terug naar het adres dat bovenaan op het aanvraagformulier vermeld staat. Bij het formulier voegt u volgende documenten:
     • een kopie van het huurcontract op uw naam.
     • Eventueel ook:
      • een bewijs co-ouderschap voor kinderen die niet bij u zijn ingeschreven maar wel op regelmatige basis bij u verblijven, zoals een vonnis of modelverklaring(Word bestand opent in nieuw venster);
      • een recent attest van een erkende handicap of invaliditeit;
      • als u als huurder op de aanvraagdatum nog geen 25 jaar bent: een bewijs van het actueel inkomen waarmee u het verschil tussen de huurprijs en de huurpremie kunt betalen. Dit kunnen loonfiches, een attest van invaliditeits- of werkloosheidsuitkering, leefloon of een ander vervangingsinkomen zijn.
  • Stap 2

   Volledig verklaren van het dossier

   Uw dossier wordt binnen de maand volledig of onvolledig verklaard. U krijgt hierover bericht. Als uw dossier niet volledig is, zal men u vragen om de ontbrekende gegevens op te sturen:

   • Als uw e-box geactiveerd is, krijgt u het bericht via e-box. Anders krijgt u een brief met de post.
   • Bezorg zo snel mogelijk de ontbrekende stukken aan Wonen in Vlaanderen zodat uw dossier verder wordt behandeld.
   • Na ontvangst van de aanvulling volgt een nieuwe controle waarbij uw dossier binnen de maand volledig ofwel opnieuw onvolledig wordt verklaard.
  • Stap 3

   Beslissing van Wonen in Vlaanderen

   Na de volledigverklaring neemt het agentschap uiterlijk na 3 maanden en 10 dagen een beslissing.

   • Opgelet: Bij de aanvraag van een huurpremie wordt de woning geacht conform te zijn, tenzij er een besluit is dat de woning ongeschikt, ongeschikt en onbewoonbaar of overbewoond is. Wonen in Vlaanderen zal geen woningkwaliteitscontroles bij de aanvragen (steekproeven) meer uitvoeren.

   Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u de eerste uitbetaling pas in de maand na de goedkeuring van uw aanvraag.

   Wonen in Vlaanderen controleert jaarlijks op de verjaardag van de startdatum of u en uw gezin nog aan alle voorwaarden voldoen. Als dit inderdaad het geval is volgt een herberekening van het premiebedrag.

  • Stap 4

   Beroep tegen de beslissing

   • Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt binnen de 3 maanden beroep aantekenen met een aangetekende brief.
   • Hebt u op de uiterste datum geen beslissing ontvangen? Dan kunt u binnen de 3 maanden beroep aantekenen tegen het stilzitten van het agentschap.
  U hebt nog geen invulformulier ontvangen?

  U voldoet aan alle voorwaarden maar u hebt nog geen invulformulier ontvangen? Neem dan contact op met Wonen in Vlaanderen

  Om u correct te kunnen informeren, heeft de dossierbeheerder uw rijksregisternummer nodig. Dit vindt u op uw identiteitskaart.

  Veelgestelde vragen