Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stopzetting huurpremie

Stopzetting huurpremie

U kunt voor onbepaalde duur een huurpremie krijgen, zolang u aan alle voorwaarden voldoet. Als u niet langer voldoet aan bepaalde voorwaarden wordt uw huurpremie tijdelijk of definitief stopgezet.

Tijdelijke stopzetting (opschorting) van de huurpremie

De huurpremie wordt tijdelijk stopgezet (opgeschort) als:

  • uw inkomen de maximumgrens overschrijdt
  • de huurprijs van uw huurwoning hoger is dan de maximale huurprijs, volgens de grootte van uw gezin
  • u verhuist naar een andere woning op de private huurmarkt
  • u uw woning verlaat om een woning te betrekken die u niet huurt
  • uw woning bij besluit ongeschikt, ongeschikt en onbewoonbaar of overbewoond werd verklaard.

Werd uw huurpremie stopgezet omdat uw inkomen en/of uw huurprijs te hoog was? Wonen in Vlaanderen volgt uw dossier verder op via de jaarlijkse controle en herberekening.

In de andere gevallen wordt de uitbetaling van uw huurpremie heropgestart vanaf het moment dat u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.

Na een verhuis naar een andere woning op de private huurmarkt ontvangt u een nieuw invulformulier. Zorg er wel voor dat u altijd ingeschreven blijft bij een woonmaatschappij die sociale woningen verhuurt in de gemeente waar u woont (domiciliemaatschappij). Anders wordt de huurpremie definitief stopgezet

Definitieve stopzetting van de huurpremie

De uitbetaling van de huurpremie wordt definitief stopgezet als u als rechthebbende:

  • een sociale huurwoning krijgt toegewezen door uw woonmaatschappij
  • wordt geschrapt uit het inschrijvingsregister van uw woonmaatschappij
  • een aangeboden sociale woning weigert of u niet reageert op een aanbod van sociale woning door uw woonmaatschappij
  • niet meer voldoet aan de eigendomsvoorwaarden (bv. u verwerft een eigen woning of bouwgrond)
  • verhuist en u zich niet binnen 9 maanden na uw verhuis opnieuw inschrijft bij een woonmaatschappij die sociale woningen verhuurt in uw nieuwe gemeente (domiciliemaatschappij)

Opgelet: laat u niet schrappen bij uw oude woonmaatschappij vooraleer uw nieuwe inschrijving in orde is!

Veelgestelde vragen