U kunt de Vlaamse ondersteuningspremie alleen online aanvragen. U doet dat in het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

U kunt pas een aanvraag doen voor een VOP (per werknemer) vanaf het moment dat de werknemer is aangeworven. U kunt dus ook een aanvraag indienen voor een werknemer die al lang in dienst is.

 • Stap 1

  Controleer vóór u de aanvraag indient of u wel degelijk voldoet aan alle voorwaarden voor werkgevers en hun werknemer.

 • Stap 2

  Elke bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit kan het WSE-loket gebruiken.

  De persoon die namens uw entiteit de rol “DWSE Organisatieverantwoordelijke” met de context "Vlaamse ondersteuningspremie" heeft, kan meteen starten met de aanvraag(opent in nieuw venster).

  Heeft nog niemand die rechten, of wilt u iemand anders die rechten toekennen, dan moet u vooraf een registratieprocedure, of een gedeelte ervan, doorlopen. Pas daarna kan die persoon de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen via het WSE-loket.

  Meer informatie over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe, waarvoor).

 • Stap 3

  Klik op ‘Aanvraag’, selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie en vul het online aanvraagformulier in. (Vul het rekeningnummer van uw onderneming in, niet dat van uw werknemer.)

 • Stap 4

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom. U kunt een nieuwe aanvraag indienen.

Na de aanvraag

Het Departement WSE (DWSE) en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

 • DWSE onderzoekt de arbeidsrelatie tussen u en uw werknemer via de databanken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
 • VDAB onderzoekt de arbeidshandicap van de werknemer.
  Is de arbeidshandicap nog niet erkend?

  U wordt op de hoogte gebracht als de arbeidshandicap van uw werknemer nog niet erkend is. De werknemer vraagt die erkenning aan bij VDAB(opent in nieuw venster). De erkenning bij VDAB aangevraagd hebben is voldoende om de VOP premie aan te vragen.

  Is de arbeidsbeperking van uw werknemer na 4 maanden nog steeds niet erkend? Dan kan hij het best zo snel mogelijk contact op met VDAB.

  Is de erkenning van de arbeidshandicap geweigerd? Dan hebt u geen recht op de VOP. In dat geval kunt u wel:

  Uw dossier opvolgen

  U kunt de behandeling van uw aanvraagdossier online opvolgen en aanvullen via het WSE-loket(opent in nieuw venster). De pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ geeft u een overzicht van welke dossiers er:

  • zijn ingediend
  • nog onderzocht worden
  • goedgekeurd, geweigerd of onvolledig zijn

  Beslissing en uitbetaling

  Het Departement WSE beslist over het bedrag en de duur van uw VOP, en laat u weten of u de premie krijgt of niet.

  Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.