Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie - Bedrag en duur

Vlaamse ondersteuningspremie - Bedrag en duur

Ontvangt u voor één van uw werknemers een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)? Lees meer over het bedrag dat u ontvangt en de duur van de premie.  

Bedrag

De VOP wordt berekend als een percentage van het effectief betaalde loon. Het exacte bedrag van de VOP hangt af van het .

Deze tabel toont hoe de VOP wordt berekend:

VOP onbepaalde duurVOP bepaalde duur
1-5 kwartalen na aanvraag40% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3 maanden) x tewerkstellingspercentage20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3 maanden) x tewerkstellingspercentage
6-9 kwartalen na aanvraag

30% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3 maanden) x tewerkstellingspercentage

20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3 maanden) x tewerkstellingspercentage
Meer dan 10 kwartalen na aanvraag

20% x (referteloon ≤ geplafonneerd referteloon x 3 maanden) x tewerkstellingspercentage

De werkgever zal bij elke nieuwe aanvraag voor de premie een beroep kunnen doen op 40% van het geplafonneerd referteloon, of het nu gaat om de aanwerving van een nieuwe werknemer of om een werknemer die al in dienst is.

Duur

VDAB kent het recht op een VOP toe.

 • Het recht op een VOP van onbepaalde duur wordt toegekend aan werknemers met een langdurige blijvende problematiek.
 • Het recht op een VOP van bepaalde duur wordt toegekend aan werknemers van wie de aandoening positief evolueert of voor wie de prognose onduidelijk is.

Verhoging aanvragen

Volstaat de huidige VOP niet om de kosten die gepaard gaan met de ondersteuning van de werknemer met een arbeidsbeperking te compenseren? Dan kunt u een evaluatie via individueel maatwerk aanvragen. Sinds 1 juli 2023 is er geen verhoging binnen VOP meer mogelijk.

Uitbetaling per kwartaal

De Vlaamse ondersteuningspremie wordt om de 3 maanden uitbetaald. Als werkgever ontvangt u het bedrag voor een bepaald kwartaal altijd aan het einde van het volgende kwartaal. De betaling gebeurt automatisch op basis van uw RSZ-aangifte.

Gewijzigde situatie

Bij wijziging van het ondernemingsnummer moet u dit als werkgever melden. Dat kan door de onderstaande gegevens te mailen naar vop@vlaanderen.be

 • Huidig VOP dossiernummer en/of ondernemingsnummer
 • Nieuw ondernemingsnummer of vestigingsnummer, contact email en rekeningnummer
 • Datum van overname/fusie
 • Bijlage uittreksel uit KBO of statuten staatsblad nieuw KBO nummer
 • Eventuele opmerkingen

Het nieuwe dossier wordt door de dienst aangemaakt op basis van deze gegevens, en kan ten vroegste starten vanaf het kwartaal waarin uw mail wordt ontvangen.
U ontvangt een beslissing met het nieuwe dossiernummer zodra de overname wordt goedgekeurd..

Berekeningsnota’s raadplegen

U kunt de berekeningsnota’s van uitbetaalde premies online raadplegen via het WSE-loket(opent in nieuw venster). In de nota’s ziet u per kwartaal hoe het bedrag van uw VOP werd berekend.

Lukt het niet om aan te melden in het WSE-loket? Bekijk dan stap 2 van de aanvraagprocedure.

Belastingaangifte

Voor de VOP gelden de volgende belastingregels:

 • personenbelasting: de premie is een belastbaar beroepsinkomen
 • vennootschapsbelasting: de premie is vrijgesteld van belastingen.

Premies aan zelfstandigen voor hun zelfstandige activiteit worden aangezien als beroepsinkomsten. Dat bedrag wordt bijgeteld bij de andere beroepsinkomsten en vermeld onder de code 1600/2600 ‘winsten’ of code 1650/2650 ‘baten’ (afhankelijk van hun situatie).

Combinatie met andere inkomsten

Toegelaten cumulaties

U mag de VOP combineren met een Vlaamse doelgroepvermindering. Maar de twee premies mogen samen niet meer dan 100% van de totale loonkosten bedragen. U kunt dus nooit méér subsidies ontvangen dan het (bruto)loon dat u aan de werknemer betaalt.

Niet-toegelaten cumulaties

U mag de VOP niet combineren met een:

 • vergoeding voor het inschakelingstraject van een doelgroepwerknemer in de lokale diensteneconomie
  Is uw onderneming erkend als inschakelingsbedrijf die geen lokale diensteneconomie is, dan kunt u de vergoeding wel combineren met een VOP.
 • loonpremie voor doelgroepwerknemers in een maatwerkbedrijf
 • loon van personen die werken onder artikel 60 en 61 van de OCMW-wet
 • gesco-premie
 • tussenkomst voor DAC-werknemers
 • premie voor werkervaring
 • loonpremie voor invoegwerknemers.