Tot 31 maart 2023 kan u een aanvraag indienen voor een verhoging of een verlenging van de VOP.

Als u tussen 1 april en 30 juni 2023 een aanvraag indient voor een verhoging of een verlenging van de VOP, dan zal u vanaf 1 juli 2023 een beslissing krijgen op basis van de voorwaarden van individueel maatwerk. U vindt meer informatie bij de overgangsmaatregelen.

Vanaf 1 juli 2023 kan u enkel een aanvraag voor verlenging of verhoging van de VOP aanvragen via de applicatie van individueel maatwerk.

De uitbetaling van de VOP stopt als de premie afloopt of na ontslag. De uitbetaling kan ook tijdelijk worden stopgezet als de tewerkstelling van de werknemer wordt onderbroken.

Aanvraag via WSE-loket

U kunt een verlenging of verhoging van uw VOP alleen online aanvragen.

 • Stap 1

  Bereid het document voor waarin u motiveert waarom u een verlenging of verhoging van de VOP aanvraagt.

 • Stap 2

  Elke bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit kan het WSE-loket gebruiken.

  De persoon die namens uw entiteit de rol “DWSE Organisatieverantwoordelijke” met de context "Vlaamse ondersteuningspremie" heeft, kan meteen starten met de aanvraag(opent in nieuw venster).

  Heeft nog niemand die rechten, of wilt u iemand anders die rechten toekennen, dan moet u vooraf een registratieprocedure, of een gedeelte ervan, doorlopen. Pas daarna kan die persoon de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen via het WSE-loket.

  Meer informatie over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe, waarvoor).

 • Stap 3
  • Vraag de verlenging of de verhoging van uw VOP online aan in het WSE-loket. Doe dat via een nieuwe aanvraag, niet in uw huidige dossier.
  • Klik op ‘Aanvraag’, selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie en vul het online aanvraagformulier in.
  • Op de pagina ‘dossiergegevens’ duidt u het aanvraagtype aan: een ‘Verlenging’ of een ‘Verhoging’.
  • Laad uw ingevulde en ondertekende motivatiedocument op.
  • Vul het rekeningnummer van uw onderneming in (niet dat van uw werknemer).
 • Stap 4

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw aanvraag verwerkt.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom.

Na de aanvraag

Het Departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag.

 • De online toepassing koppelt de aanvraag automatisch aan uw huidige dossier. Dat gebeurt op basis van uw ondernemingsnummer en (eventueel) het rijksregisternummer van de werknemer. U hoeft zelf niets te doen.
 • VDAB controleert of u in aanmerking komt voor een verlenging of een verhoging van de VOP.
  • Er komt een deskundige van VDAB langs in uw onderneming voor een evaluatiegesprek(opent in nieuw venster). Werknemers mogen zich tijdens dat gesprek laten bijstaan door een derde persoon, bijvoorbeeld een vroegere trajectbegeleider, een jobcoach of een familielid.
  • De deskundige bezorgt zijn evaluatie digitaal aan DWSE.

Beslissing en uitbetaling

DWSE beslist over de verlenging of de verhoging van uw VOP en laat u weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de verlengde of verhoogde VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.