Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse ondersteuningspremie - Verlenging, verhoging, stopzetting en onderbreking

Vlaamse ondersteuningspremie - Verlenging, verhoging, stopzetting en onderbreking

Onder bepaalde voorwaarden kon u een verlenging of een verhoging van de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) krijgen. Sinds 1 juli 2023 kunt u enkel een aanvraag voor verlenging of verhoging via individueel maatwerk aanvragen.

De uitbetaling van de VOP stopt als de premie afloopt of na ontslag. De uitbetaling kan ook tijdelijk worden stopgezet als de tewerkstelling van de werknemer wordt onderbroken.