De premie is multi-inzetbaar: u beslist als werkgever in overleg met uw werknemer waar het geld voor gebruikt wordt. Enkele mogelijke toepassingen:

 • aanpassing van het uurrooster of het takenpakket van de werknemer
 • begeleiding en ondersteuning van zijn direct leidinggevende
 • compensatie van de lagere productiviteit.

Weet u niet hoe u de VOP het best kunt inzetten in uw onderneming? De experts van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) ((opent in nieuw venster)) geven u tips en advies.

Sinds 1 januari 2019 kunt u als werkgever een Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) aanvragen voor werknemers met een tijdelijke arbeidshandicap. Het gaat bijvoorbeeld om personen die:

 • herstellen van kanker
 • een niet-aangeboren hersenletsel hebben
 • lijden aan een psychische aandoening en minder dan 5 jaar in behandeling zijn
 • tijdens hun revalidatie stilaan weer gaan werken.

Voorwaarden voor de werkgever

De volgende werkgevers kunnen een VOP aanvragen:

 • werkgevers uit de privésector:
  • privaatrechtelijke rechtspersonen zoals bvba’s, nv’s, vzw’s en uitzendbureaus
  • natuurlijke personen zoals zelfstandigen in hoofd- of bijberoep, of personen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB).
   Opgelet: zelfstandigen kunnen ook voor zichzelf een VOP aanvragen. In dat geval gelden er andere voorwaarden.
 • scholen

Ook buitenlandse werkgevers kunnen de VOP aanvragen.
Komen niet in aanmerking voor de VOP:

Voorwaarden voor de werknemer

De werknemer:

 • ontvangt een loon en betaalt sociale bijdragen. Hij moet dus effectief bij u aan de slag zijn (voltijds of deeltijds, met een contract van bepaalde of onbepaalde duur).
  Werkt de werknemer deeltijds bij meerdere werkgevers? Dan moet elke werkgever apart een VOP aanvragen.
 • heeft een arbeidshandicap die erkend is door de VDAB ((opent in nieuw venster))
  • Wilt u weten of uw werknemer een erkende beperking heeft? Vraag hem dan om contact op te nemen met de VDAB. Om privacyredenen mag u dat zelf niet doen. Uw werknemer moet u vervolgens laten weten of zijn beperking erkend is.
  • De werknemer is niet verplicht om een erkenning van zijn arbeidshandicap aan te vragen.
 • woont in Vlaanderen of een land van de Europese Economische ruimte.
  Deze voorwaarde geldt niet voor de werkgever.

Maatwerkbedrijf of lokaal bestuur: bijkomende voorwaarden

 • Werknemers van een maatwerkbedrijf (zoals een sociale of beschutte werkplaats) moeten voldoen aan 1 van deze bijkomende voorwaarden.
  • De werknemer heeft een erkende arbeidshandicap en is aangeworven na 1/1/2015, of de werknemer heeft na 1/1/2015 een arbeidshandicap gekregen.
  • Of de werknemer is als doelgroepwerknemer doorgestroomd naar een functie met minder of geen ondersteuning (reguliere functie).
 • Werknemers van een lokaal bestuur moeten na 1 juli 2008 zijn aangeworven om in aanmerking te komen.

Bijzondere categorieën van werknemers

Als ze voldoen aan alle voorwaarden, geven ook deze werknemers recht op een VOP:

 • jobstudenten
 • seizoenarbeiders met een plukkaart
 • gepensioneerden

Geven geen recht op een VOP:

 • werknemers met een flexi-job
 • personen met een IBO-contract.
  Werft u de IBO’er aan na zijn beroepsopleiding? Dan kunt u een VOP krijgen als hij voldoet aan alle voorwaarden.