VOP aanvragen

Controleer voor u de aanvraag indient of u voldoet aan alle voorwaarden voor werkgevers en hun werknemer.

 • Stap 1

  Meld u aan als onderneming in het WSE-loket. Hoe u dat doet, hangt af van wie u bent. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. U bent als eigenaar, zaakvoerder of bestuurder de officiële vertegenwoordiger van uw onderneming.

  • Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.
  • Selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  Weet u niet of u de officiële vertegenwoordiger bent van uw onderneming? Controleer dit dan in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (opent in nieuw venster).

  2. U bent niet de officiële vertegenwoordiger, maar diende wel al een online aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor uw organisatie.

  • Meld u aan met uw eID en een kaartlezer.
  • Vraag extra gebruikersrechten aan voor de VOP.
   • Klik in het WSE-loket op ‘Ondersteuningspremie’, en vervolgens op ‘Gebruikersrechten aanvragen’.
   • De verantwoordelijke van uw organisatie ontvangt een automatische e-mail. Vraag hem om de extra gebruikersrechten daarin goed te keuren.
  • Meld u opnieuw aan in het WSE-loket en selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  3. U bent niet de officiële vertegenwoordiger en diende nog nooit een online aanvraag in bij de Vlaamse overheid.

  • Maak een account aan voor de online diensten van de Vlaamse overheid. Volg daarvoor dit stappenplan.
  • Bepaal via deze online tool wie de VOP kan aanvragen binnen uw organisatie. Dat doet u zo:
   • Meld u aan met uw eID en een kaartlezer.
   • Selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.
   • Klik achtereenvolgens op ‘Nieuw recht toekennen’, ‘Persoon toevoegen’ en ‘Volgende’.
   • Vul het rijksregisternummer in van de persoon die de VOP mag aanvragen en klik op ‘Volgende’.
   • Vul alle ontbrekende gegevens in en klik op ‘Volgende’.
   • Selecteer het recht ‘DWSE Organisatie verantwoordelijke’ en ‘Vlaamse ondersteuningspremie’.
  • Meld u aan in het WSE-loket en selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  Wilt u de VOP aanvragen voor een lokaal bestuur of een school? Vraag dan aan uw lokale beheerder om u het gebruikersrecht te geven. In een school is dat meestal de directeur. Weet u niet wie uw lokale beheerder is? Neem dan contact op met de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.

 • Stap 2

  Vraag uw ondersteuningspremie online aan in het WSE-loket:

  • Klik op ‘Aanvraag’ en selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie.
  • Vul het online aanvraagformulier in.
  • Vul het rekeningnummer van uw onderneming in, niet dat van uw werknemer.
  • Dien de aanvraag in.

 • Stap 3

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom. U kunt een nieuwe aanvraag indienen.

 • Stap 4

  Het departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

  • Het departement WSE onderzoekt de arbeidsrelatie tussen u en uw werknemer via de databanken van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  • De VDAB onderzoekt de arbeidshandicap van de werknemer.
   • U wordt verwittigd als de arbeidshandicap van uw werknemer nog niet erkend is. De werknemer kan die erkenning aanvragen bij de VDAB. De erkenning bij de VDAB moet aangevraagd zijn voor de VOP mag aangevraagd worden. Uw aanvraag wordt verder behandeld zodra de erkenning in orde is.
   • Is de arbeidsbeperking van uw werknemer na 4 maanden nog steeds niet erkend? Dan neemt hij best zo snel mogelijk contact op met de VDAB.
   • De erkenning van de arbeidshandicap kan geweigerd worden. U hebt dan geen recht op de VOP. U kunt wel:

 • Stap 5

  Het departement WSE beslist over het bedrag en de duur van uw VOP, en laat u weten of u de premie krijgt of niet.

  Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.

Uw dossier opvolgen

U kunt de behandeling van uw aanvraagdossier online opvolgen en aanvullen via het WSE-loket. De pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ geeft u een overzicht van welke dossiers er:

 • zijn ingediend
 • nog onderzocht worden
 • goedgekeurd, geweigerd of onvolledig zijn