U kunt de Vlaamse ondersteuningspremie alleen online aanvragen via het WSE-loket, het e-loket van het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE). U kunt pas een aanvraag doen voor een VOP (per werknemer) vanaf het moment dat de werknemer is aangeworven. U kunt dus ook een aanvraag indienen voor een werknemer die al lang in dienst is.

De VOP wordt uitbetaald op het einde van ieder kwartaal voor het voorbije kwartaal en gaat in vanaf het kwartaal van aanvraag (en dus niet met terugwerkende kracht vanaf de datum van indiensttreding).

VOP aanvragen

Controleer voor u de aanvraag indient of u voldoet aan alle voorwaarden voor werkgevers en hun werknemer.

 • Stap 1

  U kunt de VOP enkel online aanvragen via het WSE-loket.

  Iedere bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit kan dat loket gebruiken. De persoon die namens uw entiteit de rol “DWSE Organisatie verantwoordelijke” met de context "Vlaamse ondersteuningspremie" heeft kan meteen starten met de aanvraag ((opent in nieuw venster)).

  Heeft nog niemand die rechten, of wil u iemand anders aanstellen, dan moet u vooraf deze procedure, of een gedeelte ervan doorlopen. Pas nadien kan die persoon de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen via het WSE loket.

  Meer info over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe, waarvoor).

 • Stap 2

  Vraag uw ondersteuningspremie online aan in het WSE-loket:

  • Klik op ‘Aanvraag’ en selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie.
  • Vul het online aanvraagformulier in.
  • Vul het rekeningnummer van uw onderneming in, niet dat van uw werknemer.
  • Dien de aanvraag in.
 • Stap 3

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt onderzocht of u aan de voorwaarden voldoet.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom. U kunt een nieuwe aanvraag indienen.
 • Stap 4

  Het departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

 • Stap 5

  Het departement WSE beslist over het bedrag en de duur van uw VOP, en laat u weten of u de premie krijgt of niet.

  Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.

Uw dossier opvolgen

U kunt de behandeling van uw aanvraagdossier online opvolgen en aanvullen via het WSE-loket ((opent in nieuw venster)). De pagina ‘Actuele stand van uw dossier’ geeft u een overzicht van welke dossiers er:

 • zijn ingediend
 • nog onderzocht worden
 • goedgekeurd, geweigerd of onvolledig zijn