Voorwaarden

Verlenging van de VOP

U kunt uw VOP verlengen voor 5 jaar (arbeidshandicap van onbepaalde duur) of 2 jaar (arbeidshandicap van bepaalde duur). Na elke toekenning van de premie mag u opnieuw een verlenging aanvragen.

In het geval van een arbeidshandicap van bepaalde duur:

 • Moet de medewerker ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB.
 • Wordt de arbeidsbeperking van uw werknemer permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.

Om de verlenging te ontvangen dient u een gemotiveerde aanvraag in, ten vroegste in het voorlaatste kwartaal van uw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie verwittigt u via e-mail als u de aanvraag kunt indienen.

Verhoging tot maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon

De VOP kan verhoogd worden tot maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon van de werknemer (5.737,71 euro per kwartaal).

Om de verhoging te ontvangen moet de werkgever:

 • al een VOP krijgen voor de werknemer
 • in zijn aanvraag motiveren waarom het bedrag van die premie niet volstaat.

Aanvragen: alleen online

U kunt een verlenging of verhoging van uw VOP alleen online aanvragen. Volg voor uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Bereid het document voor waarin u motiveert waarom u een verlenging of verhoging van de VOP aanvraagt:

 • Stap 2

  Iedere bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) geregistreerde entiteit kan dat loket gebruiken. De persoon die namens uw entiteit de rol “DWSE Organisatie verantwoordelijke” met de context "Vlaamse ondersteuningspremie" heeft kan meteen starten met de aanvraag ((opent in nieuw venster)).

  Heeft nog niemand die rechten, of wil u iemand anders aanstellen, dan moet u vooraf deze procedure, of een gedeelte ervan doorlopen. Pas nadien kan die persoon een verlenging of verhoging van de Vlaamse ondersteuningspremie aanvragen via het WSE loket.

  Meer info over aanmelden in het WSE-loket (wie, hoe, waarvoor).

 • Stap 3

  Vraag de verlenging of de verhoging van uw VOP online aan in het WSE-loket ((opent in nieuw venster)). Opgelet: doe dat via een nieuwe aanvraag, niet in uw huidige dossier. Volg deze stappen:

  • Klik op ‘Aanvraag’ en selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie.
  • Vul het online aanvraagformulier in.
  • Op de pagina dossiergegevens:
  • Vul het rekeningnummer van uw onderneming in, niet dat van uw werknemer.
  • Dien uw aanvraag in.
 • Stap 4

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw aanvraag verwerkt.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom.
 • Stap 5

  Het departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

  • De online toepassing van het departement WSE koppelt de aanvraag automatisch aan uw huidige dossier.
   • Dat gebeurt op basis van uw ondernemingsnummer en (eventueel) het rijksregisternummer van de werknemer.
   • U hoeft niets te doen.
  • De VDAB controleert of u in aanmerking komt voor een verlenging of verhoging van de VOP.
   • Er komt een deskundige van de VDAB langs in uw onderneming voor een evaluatiegesprek ((opent in nieuw venster)). Werknemers mogen zich tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 3de persoon. Bijvoorbeeld een vroegere trajectbegeleider, een jobcoach of een familielid.
   • De deskundige bezorgt zijn evaluatie digitaal aan het departement WSE.
 • Stap 6

  Het departement WSE beslist over de verlenging of de verhoging van uw VOP en laat u weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

  Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de verlengde of verhoogde VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.