Voorwaarden

Verlenging van de VOP

U kunt uw VOP verlengen voor 5 jaar (arbeidshandicap van onbepaalde duur) of 2 jaar (arbeidshandicap van bepaalde duur). Na elke toekenning van de premie mag u opnieuw een verlenging aanvragen.

In het geval van een arbeidshandicap van bepaalde duur:

 • Moet de medewerker ook een verlenging van het VOP-recht aanvragen bij VDAB.
 • Wordt de arbeidsbeperking van uw werknemer permanent? Dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een VOP van onbepaalde duur.

Om de verlenging te ontvangen dient u een gemotiveerde aanvraag in, ten vroegste in het voorlaatste kwartaal van uw huidige premie. Het Departement Werk en Sociale Economie verwittigt u via e-mail als u de aanvraag kunt indienen.

 

Verhoging tot maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon

De VOP kan verhoogd worden tot maximaal 60% van het geplafonneerde referteloon van de werknemer (5.737,71 euro per kwartaal).

Om de verhoging te ontvangen moet de werkgever:

 • al een VOP krijgen voor de werknemer
 • in zijn aanvraag motiveren waarom het bedrag van die premie niet volstaat.

Aanvragen: alleen online

U kunt een verlenging of verhoging van uw VOP alleen online aanvragen. Volg voor uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Bereid het document voor waarin u motiveert waarom u een verlenging of verhoging van de VOP aanvraagt:

 • Stap 2

  Meld u aan als onderneming in het WSE-loket. Hoe u dat doet, hangt af van wie u bent. Er zijn 3 mogelijkheden:

  1. U bent als eigenaar, zaakvoerder of bestuurder de officiële vertegenwoordiger van uw onderneming.

  • Meld u aan met uw elektronische identiteitskaart (eID) en een kaartlezer.
  • Selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  Weet u niet of u de officiële vertegenwoordiger bent van uw onderneming? Controleer dit dan in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (opent in nieuw venster).

  2. U bent niet de officiële vertegenwoordiger, maar diende wel al een online aanvraag in bij de Vlaamse overheid voor uw organisatie.

  • Meld u aan met uw eID en een kaartlezer.
  • Vraag extra gebruikersrechten aan voor de VOP.
   • Klik in het WSE-loket op ‘Ondersteuningspremie’, en vervolgens op ‘Gebruikersrechten aanvragen’.
   • De verantwoordelijke van uw organisatie ontvangt een automatische e-mail. Vraag hem om de extra gebruikersrechten daarin goed te keuren.
  • Meld u opnieuw aan in het WSE-loket en selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  3. U bent niet de officiële vertegenwoordiger en diende nog nooit een online aanvraag in bij de Vlaamse overheid.

  • Maak een account aan voor de online diensten van de Vlaamse overheid. Volg daarvoor dit stappenplan.
  • Bepaal via deze online tool wie de VOP kan aanvragen binnen uw organisatie. Dat doet u zo:
   • Meld u aan met uw eID en een kaartlezer.
   • Selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.
   • Klik achtereenvolgens op ‘Nieuw recht toekennen’, ‘Persoon toevoegen’ en ‘Volgende’.
   • Vul het rijksregisternummer in van de persoon die de VOP mag aanvragen en klik op ‘Volgende’.
   • Vul alle ontbrekende gegevens in en klik op ‘Volgende’.
   • Selecteer het recht ‘DWSE Organisatie verantwoordelijke’ en ‘Vlaamse ondersteuningspremie’.
  • Meld u aan in het WSE-loket en selecteer het blokje ‘Onderneming of organisatie’.

  Wilt u de VOP aanvragen voor een lokaal bestuur of een school? Vraag dan aan uw lokale beheerder om u het gebruikersrecht te geven. In een school is dat meestal de directeur. Weet u niet wie uw lokale beheerder is? Neem dan contact op met de Vlaamse overheid via het gratis nummer 1700.

 • Stap 3

  Vraag de verlenging of de verhoging van uw VOP online aan in het WSE-loket. Opgelet: doe dat via  een nieuwe aanvraag, niet in uw huidige dossier. Volg deze stappen:

  • Klik op ‘Aanvraag’ en selecteer de Vlaamse ondersteuningspremie.
  • Vul het online aanvraagformulier in.
  • Op de pagina dossiergegevens:
  • Vul het rekeningnummer van uw onderneming in, niet dat van uw werknemer.
  • Dien uw aanvraag in.

 • Stap 4

  U ontvangt een bevestigingsmail binnen 7 dagen na uw aanvraag.

  • Is uw aanvraag ontvankelijk? Dan wordt uw aanvraag verwerkt.
  • Is uw aanvraag niet ontvankelijk? In de bevestigingsmail leest u waarom.

 • Stap 5

  Het departement WSE en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) behandelen uw aanvraag:

  • De online toepassing van het departement WSE koppelt de aanvraag automatisch aan uw huidige dossier.
   • Dat gebeurt op basis van uw ondernemingsnummer en (eventueel) het rijksregisternummer van de werknemer.
   • U hoeft niets te doen.
  • De VDAB controleert of u in aanmerking komt voor een verlenging of verhoging van de VOP.
   • Er komt een deskundige van de VDAB langs in uw onderneming voor een evaluatiegesprek (opent in nieuw venster). Werknemers mogen zich tijdens dit gesprek laten bijstaan door een 3de persoon. Bijvoorbeeld een vroegere trajectbegeleider, een jobcoach of een familielid.
   • De deskundige bezorgt zijn evaluatie digitaal aan het departement WSE.

 • Stap 6

  Het departement WSE beslist over de verlenging of de verhoging van uw VOP en laat u weten of uw aanvraag wordt goedgekeurd of niet.

  Werd uw aanvraag goedgekeurd? Dan wordt de verlengde of verhoogde VOP aan het einde van elk kwartaal op uw bankrekening gestort. U ontvangt de premie telkens voor het vorige kwartaal.