Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse overheid in Brussel

Vlaamse overheid in Brussel

De stad Brussel is de hoofdstad van België en van Vlaanderen. De stad Brussel en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden omgeven door het Vlaamse Gewest. De Vlaamse regering, het Vlaams Parlement en de meeste hoofdzetels van de Vlaamse administratie zijn gevestigd in Brussel.

De Vlaamse overheid is ook bevoegd voor persoonsgebonden materies in Brussel:

  • cultuur, jeugd en sport
  • het Nederlandstalige onderwijs en vorming
  • het Nederlandstalige welzijns-, gezins- en gezondheidsbeleid.

De Vlaamse overheid richt daarom een deel van haar beleid op de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel, met aandacht voor het multiculturele karakter van Brussel. Dat beleid wordt grotendeels uitgetekend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Brussel Muntplein
© Sander de Wilde

Het Vlaamse beleid rond Brussel betekent ook het hoofdstedelijke beleid van de Vlaamse Regering. Dat beleid streeft naar het versterken van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel en het aanhalen van de band tussen Brussel en Vlaanderen. Het nieuwe informatiecentrum Muntpunt zet het rijke Vlaamse aanbod in onze hoofdstad uitdrukkelijk in de kijker en geeft een gezicht aan Vlaanderen in Brussel en aan Brussel in Vlaanderen.

Daarnaast heeft de Vlaamse overheid ook aandacht voor het leven in de gemeenten rond de hoofdstad, de zogenaamde Vlaamse Rand rond Brussel.

Twee talen

Het Brusselse gewest is een tweetalig gebied. Privé mag iedereen de taal gebruiken die hij of zij verkiest, maar op een aantal terreinen kan die taalvrijheid worden ingeperkt, met name bij overheidsdiensten, het gerecht, het onderwijs en in bedrijven.

Wie vragen heeft over het gebruik van talen in Brussel, kan terecht bij de Taalwetwijzer. De Taalwetwijzer maakt u wegwijs in de Belgische taalwetgeving.

Het Vlaamse beleid in Brussel

Het Vlaamse beleid in Brussel wordt gecoördineerd door het Team Brussel van Agentschap Binnenlands Bestuur, door middel van campagnes, subsidies, brochures en andere publicaties. Team Brussel houdt ook toezicht op de werking en financiering van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC en Team Brussel stemmen hun initiatieven voor Brussel goed op elkaar af. Ze zijn ook belast met het beheer van het Vlaams Brusselfonds.

Op de website brussel.vlaanderen.be vindt u een overzicht van de voornaamste initiatieven en acties van de Vlaamse overheid in Brussel.

Muntpunt, het informatiecentrum in Brussel

Muntpunt bruist van Brussel. Het is een bibliotheek, informatiehuis, ontmoetingsplek, uw venster op Brussel.

Laat u inspireren door boeken, verhalen en ontmoetingen op maat van de hoofdstad. Kom meer te weten over wonen, werken, studeren, leven en beleven in Brussel. Ontdek het rijke Nederlandstalige culturele en vrijetijdsaanbod van Brusselse en Vlaamse organisaties.

Op de website van Muntpunt(opent in nieuw venster) vindt u meer informatie over evenementen, cultuur, praktische stadsinformatie over Brussel en de Nederlandstalige gemeenschapsdiensten in Brussel.

Muntpunt is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie

De basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC ontwikkelt en ondersteunt een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, zoals eigen onderwijsinstellingen, kinderopvang, speelpleinen, jeugd- en sportverenigingen, socioculturele verenigingen, culturele centra en bibliotheken.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestaat uit:

  • het College van de VGC (de Nederlandstalige leden van de Brusselse regering)
  • de Raad van de VGC (de Nederlandstalige leden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad)
  • en de administratie van de VGC.

De 22 gemeenschapscentra van de VGC zijn thuishavens voor de Brusselaars, in de eerste plaats voor de Nederlandstaligen. Elk centrum heeft een eigen aanbod aan informatie, vorming, welzijn, cultuur en animatie.

Lees meer

Projectsubsidies van de Vlaamse overheid

Om Brussel in de ogen van de Vlamingen bekend en aantrekkelijk te maken én om de Vlaamse netwerken in Brussel te versterken, verleent het Agentschap Binnenlands Bestuur verschillende soorten subsidies. Op de website brussel.vlaanderen.be vindt u meer informatie over de subsidies.

De Vlaamse Rand rond Brussel

De Vlaamse Rand is de gordel van 19 Vlaamse gemeenten rond de hoofdstad Brussel. Die rand wordt Vlaams genoemd omdat hij integraal in Vlaanderen ligt en Nederlands er de officiële taal is.

De Vlaamse overheid coördineert initiatieven die de leefbaarheid en het Vlaamse karakter van de Rand versterken. Lokale initiatieven komen in aanmerking voor subsidies.