In 2021 gaf 72% van de inwoners van het Vlaamse Gewest tussen 16 en 74 jaar aan dat zij tijdens het voorgaande jaar via internet contact legden met de overheid. Doorheen de tijd nam dat aandeel toe. In 2008 had iets meer dan een kwart het internet gebruikt om contact te nemen met de overheid, in 2009 ging het om 43%. Dat percentage steeg verder over 60% in 2019 tot 72% in 2021.

Evolutie in (interactieve) grafiek

In contact met de overheid gebruikt men het internet vooral om informatie op te vragen. In 2021 was dat geval bij 6 op de 10 inwoners. Daarnaast gebruikte iets meer dan 5 op de 10 het internet om formulieren naar de overheid te sturen en om documenten te downloaden. Er is sprake van een eerder geleidelijke toename tot 2020 en een sterke stijging in 2021, zowel in het aantal burgers dat internet gebruikte in contact met de overheid als voor alle drie de bevraagde redenen van contact (informatie, formulieren, documenten).

Er zijn uitgesproken verschillen in het gebruik van het internet bij contacten met de overheid naargelang het opleidingsniveau. Zo lag het aandeel in 2021 bij hooggeschoolden op 90%, bij laaggeschoolden was dat 42%. Daarnaast maken 25- tot 54-jarigen het vaakst gebruik van het internet in hun contact met de overheid. In 2021 ging het om 82% van de 25- tot 54-jarigen tegenover 57% van de 55-plussers.